[svnbook commit] r1273 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Mon May 9 05:50:40 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Mon May 9 05:50:39 2005
New Revision: 1273

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
Log:
Proofreading of chapter four in the Norwegian svnbook.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Added ch04.xml to the “Proofread” section.

* src/nb/book/ch04.xml
 Corrections and rewrites, 59% proofread.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Mon May 9 05:50:39 2005
@@ -90,6 +90,7 @@
  book/ch01.xml
  book/ch02.xml
  book/ch03.xml
+ book/ch04.xml (line 2495, 59%)
 
 $Id$
 vim: set tw=72 nowrap et sw=2 ts=2 sts=2 fo+=2w fenc=utf8 :

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Mon May 9 05:50:39 2005
@@ -126,7 +126,7 @@
   <para>Subversion har kommandoer for å hjelpe deg å vedlikeholde 
    parallelle forgreninger av filene og katalogene dine.
    Programmet lar deg opprette forgreninger ved å kopiere data, og 
-   husker at kopiene er relatert til hverandre.
+   husker at kopiene er relaterte til hverandre.
    I tillegg får du også hjelp til å duplisere forandringer fra en 
    gren til en annen.
    Til sist, Subversion kan la porsjoner av arbeidskopien reflektere 
@@ -167,8 +167,8 @@
    <filename>trunk</filename> and <filename>branches</filename>.
    The reason for this will soon become clear.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>For dette kapittelet skal vi gå tilbake til det samme 
-   eksempelet fra kapittel 2.
+  <para>I dette kapittelet skal vi gå tilbake til det samme eksempelet 
+   fra kapittel 2.
    Du husker at du og din kollega Sally deler et depot som inneholder 
    to prosjekter – <filename>paint</filename> og 
    <filename>calc</filename>.
@@ -261,8 +261,8 @@
    Folk flest liker å lagre arbeidet sitt til depotet med jevne 
    mellomrom i tilfelle noe stygt skulle skje med arbeidskopien.
    For det andre er det ikke spesielt fleksibelt.
-   Hvis du gjør arbeidet ditt på forskjellige PC-er (kanskje du har 
-   en arbeidskopi av <filename>/calc/trunk</filename> på to 
+   Hvis du gjør arbeidet ditt på forskjellige datamaskiner (kanskje 
+   du har en arbeidskopi av <filename>/calc/trunk</filename> på to 
    forskjellige maskiner) må du kopiere forandringene manuelt fram og 
    tilbake, eller gjøre hele jobben på en enkelt maskin.
    På samme måte er det vanskelig å dele forandringene dine som er 
@@ -412,11 +412,12 @@
     should have told you about in the first place: <command>svn
     copy</command> is able to operate directly on two URLs.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og nå den lettere måten å lage en gren, som vi skulle 
+   <para>Og nå den lettere måten å lage en gren på, som vi skulle 
     fortalt deg om til å begynne med:
     <command>svn copy</command> kan operere direkte mot to 
     URLer.</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
@@ -424,6 +425,14 @@
 
 Committed revision 341.
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+$ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
+      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
+   -m "Lager en privat gren av /calc/trunk."
+
+Committed revision 341.
+</screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There's really no difference between these two methods.
@@ -443,7 +452,7 @@
     technique doesn't even require you to have a working copy at
     all.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er faktisk ingen forskjell på disse to metodene.
+   <para>Det er egentlig ingen forskjell på disse to metodene.
     Begge prosedyrene lager en ny katalog i revisjon 341, og den nye 
     katalogen er en kopi av <filename>/calc/trunk</filename>.
     Dette er vist i <xref linkend="svn-ch-4-dia-3"/>.
@@ -555,6 +564,7 @@
    <para>Nå som du har laget en gren av prosjektet, kan du hente ut 
     en ny arbeidskopi for å starte bruken av den:</para>
 
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 A my-calc-branch/Makefile
@@ -708,9 +718,8 @@
     forgreningens <filename>integer.c</filename> hele veien tilbake 
     gjennom tiden og krysser til og med punktet den ble kopiert.
     Opprettelsen av forgreningen vises som en hendelse i historien, 
-    fordi <filename>integer.c</filename> ble kopiert <!-- ¤ -->i all 
-    stillhet når alt under <filename>/calc/trunk/</filename> ble 
-    kopiert.
+    fordi <filename>integer.c</filename> også ble kopiert når alt 
+    under <filename>/calc/trunk/</filename> ble kopiert.
     Se nå hva som skjer når Sally kjører den samme kommandoen på 
     hennes kopi av filen:</para>
 
@@ -813,9 +822,9 @@
       katalogen bare en <quote>gren</quote> fordi 
       <emphasis>du</emphasis> legger denne meningen til den.
       Du kan tenke på denne katalogen på en spesiell måte eller 
-      behandle den på forskjellig måte, men for Subversion er den 
-      bare en vanlig katalog som tilfeldigvis er blitt opprettet 
-      ved kopiering.</para>
+      behandle den forskjellig, men for Subversion er den bare en 
+      vanlig katalog som tilfeldigvis er blitt opprettet ved 
+      kopiering.</para>
     </listitem>
    </orderedlist>
 
@@ -1078,17 +1087,24 @@
     one branch to another. For example:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Når du legger inn de lokale modifiseringene, bør du forsikre 
-    deg om at loggmeldingen din nevner at du <!-- ¤ -->flyttet en 
-    forandring fra en gren til en annen.
+    deg om at loggmeldingen din nevner at du fletter en forandring 
+    fra en gren til en annen.
     For eksempel:</para>
 
-<!-- ¤ -->
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
 $ svn commit -m "integer.c: ported r344 (spelling fixes) from trunk."
 Sending    integer.c
 Transmitting file data .
 Committed revision 360.
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<!-- ¤ --><screen>
+$ svn commit -m "integer.c: Flettet r344 (retting av skrivefeil) fra trunk."
+Sending    integer.c
+Transmitting file data .
+Committed revision 360.
+</screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>As you'll see in the next sections, this is a very
@@ -1119,6 +1135,7 @@
      jobben?
      For eksempel:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
 $ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk > patchfile
 $ patch -p0 < patchfile
@@ -1129,6 +1146,17 @@
 Hunk #4 succeeded at 249.
 done
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+$ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk > patchfil
+$ patch -p0 < patchfile
+Patching file integer.c using Plan A...
+Hunk #1 succeeded at 147.
+Hunk #2 succeeded at 164.
+Hunk #3 succeeded at 241.
+Hunk #4 succeeded at 249.
+done
+</screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In this particular case, yes, there really is no
@@ -1159,17 +1187,18 @@
      Filformatet brukt av <command>patch</command> er ganske 
      begrenset; det er bare i stand til å forandre innhold av 
      filer.
-     Det er ingen måte å representere forandringer til 
+     Det er ingen måte å representere forandringer i 
      <emphasis>trær</emphasis>, som tillegginger, slettinger eller 
      navneskifter på filer og kataloger.
      Hvis Sallys forandring hadde, la oss si, lagt til en katalog, 
      ville utdataene fra <command>svn diff</command> ikke nevnt det 
      i det hele tatt.
      <command>svn diff</command> skriver bare ut det begrensede 
-     patch-formatet, så det er noen <!-- ¤ -->forandringer det rett 
-     og slett ikke kan vise.<footnote><para>I fremtiden planlegger 
-     Subversionprosjektet å bruke (eller finne opp) et utvidet 
-     patchformat som beskriver treforandringer.</para></footnote>
+     patch-formatet, så det er noen <!-- ¤ ideas -->forandringer 
+     det rett og slett ikke kan vise.<footnote><para>I fremtiden 
+     planlegger Subversionprosjektet å bruke (eller finne opp) et 
+     utvidet patchformat som beskriver 
+     treforandringer.</para></footnote>
      <command>svn merge</command>-kommandoen, derimot, kan uttrykke 
      treforandringer ved å legge dem direkte inn i arbeidskopien 
      din.</para>
@@ -1191,8 +1220,8 @@
     Selv om <command>svn diff</command> og <command>svn 
     merge</command> er veldig like i konsept, har de i mange 
     tilfeller forskjellig syntaks.
-    <!-- ¤ Be sure -->Les om dem i kapittel 9 for detaljer, eller 
-    spør <command>svn help</command>.
+    Vær sikker på at du får lest om dem i kapittel 9 for detaljer, 
+    eller spør <command>svn help</command>.
     For eksempel krever <command>svn merge</command> en arbeidskopi 
     som et mål, det vil si en plass hvor den skal legge inn 
     treforandringene.
@@ -1245,12 +1274,13 @@
     directory of your working copy, you'll have to specify the
     target directory to receive the changes:</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvis du vil legge inn forandringer en annen plass, må du 
-    fortelle dette.
+   <para>Hvis du vil legge inn forandringer en annen plass, må du si 
+    fra om dette.
     Hvis du for eksempel sitter i foreldrekatalogen til 
     arbeidskopien din, må du spesifisere målkatalogen som skal motta 
     forandringene:</para>
    
+<!-- ¤ -->
 <screen>
 $ svn merge -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk my-calc-branch
 U  my-calc-branch/integer.c
@@ -1277,7 +1307,7 @@
      behaves.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Du har nå sett et eksempel på <command>svn 
-    merge</command>-kommandoen, og du skal få se fler.
+    merge</command>-kommandoen, og du skal få se flere.
     Hvis du er forvirret omkring hvordan fletting faktisk virker, er 
     du ikke alene om det.
     Mange brukere (spesielt de som er nye innen versjonskontroll) er 
@@ -1370,8 +1400,8 @@
     du hadde redigert filene for hånd, eller selv kjørt diverse 
     <command>svn add</command> eller <command>svn 
     delete</command>-kommandoer.
-    Hvis du ikke liker resultatene, kan du enkelt <command>svn 
-    revert</command> alle forandringene.</para>
+    Hvis du ikke liker resultatene, kan du enkelt kjøre <command>svn 
+    revert</command> for å omgjøre alle forandringene.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The syntax of <command>svn merge</command> allows you to
@@ -1380,7 +1410,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Syntaksen til <command>svn merge</command> lar deg 
     spesifisere de tre nødvendige argumentene ganske fleksibelt.
-    her er noen eksempler:</para>
+    Her er noen eksempler:</para>
 
 <!-- @ENGLISH {{{
 <screen>   
@@ -1416,7 +1446,7 @@
     argumentene, ved å nevne hvert tre på formen 
     <emphasis>URL at REV</emphasis> og nevne arbeidskopimålet.
     Den andre syntaksen kan bli brukt som en snarvei for situasjoner 
-    når du sammenligner to forskjellige revisjoner til den samme 
+    når du sammenligner to forskjellige revisjoner på den samme 
     URLen.
     Den siste syntaksen viser hvordan arbeidskopiargumentet er 
     valgfritt; hvis det er utelatt, brukes den gjeldende 
@@ -1429,7 +1459,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Best Practices for Merging</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Beste praksis for fletting</title>
+   <title>Beste praksiser for fletting</title>
 
    <sect3 id="svn-ch-4-sect-3.3.1">
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1542,8 +1572,9 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Fordi fletting bare resulterer i lokale modifikasjoner, er 
      det vanligvis ikke noen høyrisikooperasjon.
-     Hvis flettingen går galt første gangen, bare kjør <command>svn 
-     revert</command> på forandringene og prøv igjen.</para>
+     Hvis flettingen går galt første gangen, kan du kjøre 
+     <command>svn revert</command> på forandringene og prøve 
+     igjen.</para>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's possible, however, that your working copy might
@@ -1606,11 +1637,11 @@
      much detail.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para><option>--dry-run</option>-valget gjør egentlig ingen 
-     forandringer til arbeidskopien.
+     forandringer i arbeidskopien.
      Det viser bare statuskoder som <emphasis>ville</emphasis> 
      blitt skrevet ut under en virkelig fletting.
      Det er nyttig for å få en <quote>høynivå</quote>-oversikt over 
-     den potensielle flettingen, for de gangene der kjøring av 
+     den potensielle flettingen for de gangene der kjøring av 
      <command>svn diff</command> gir alt for mange detaljer.</para>
 
    </sect3>
@@ -1640,10 +1671,10 @@
      <quote>forandringssettfunksjonalitet</quote>.
      For vårt bruk, la oss si at et forandringssett bare er en 
      samling av forandringer med et unikt navn.
-     Forandringene kan inkludere tekstmessige redigeringer til 
+     Forandringene kan inkludere tekstmessige redigeringer i 
      filinnhold, forandringer i en trestruktur, eller forandringer 
      i metadata.
-     Sagt på en mer vanlig måte, et forandringssett er bare en 
+     Sagt på en mer folkelig måte, et forandringssett er bare en 
      patch med et navn du kan referere til.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1669,7 +1700,7 @@
     <para>I Subversion gir et globalt revisjonsnummer N navn til et 
      tre i depotet:
      Det er måten depotet så ut etter den Nte innleggingen.
-     Det er også navnet for et implisitt forandringssett:
+     Det er også navnet på et implisitt forandringssett:
      Hvis du sammenligner treet N med treet N-1, kan du derivere 
      den eksakte patchen som ble lagt inn.
      På grunn av dette er det lett å tenke på <quote>revisjon 
@@ -1709,7 +1740,7 @@
      arbeidskopien din.
      Og derfor er den også i stand til å lage konflikter.
      Konfliktene produsert av <command>svn merge</command> er 
-     imidlertid noen ganger forskjellig, og denne seksjonen 
+     imidlertid noen ganger forskjellige, og denne seksjonen 
      forklarer disse forskjellene.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1754,8 +1785,9 @@
      og kan være mye mer kaotisk:
      Brukeren kan be tjeneren om å sammenligne <emphasis>alle 
      mulige</emphasis> trær, til og med trær som ikke er relatert 
-     til arbeidskopien
-     Dette betyr det er stort potensiale for menneskelig feil.
+     til arbeidskopien!
+     Dette betyr at det er et stort potensiale for menneskelige 
+     feil.
      Brukere vil noen ganger sammenligne to gale trær, og dermed 
      lage et delta som ikke kan legges inn på en ren måte.
      <command>svn merge</command> vil gjøre sitt beste for å legge 
@@ -1803,7 +1835,7 @@
      sannsynlig sammenligner to gale trær; de er det klassiske 
      tegnet på en feil gjort av <!-- ¤ driver = sjåfør? 
      -->brukeren.
-     Når dette skjer, er det lett å rekursivt omgjøre alle 
+     Når dette skjer er det lett å rekursivt omgjøre alle 
      forandringene gjort under flettingen (<command>svn revert 
      --recursive</command>), slette eventuelle uversjonerte filer 
      eller kataloger som ligger igjen etter tilbakestillingen, og 
@@ -1820,13 +1852,13 @@
      changes that don't cleanly apply to a working file, even if
      the file has no local modifications.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg også merke til at det forrige eksempelet vise en 
+    <para>Legg også merke til at det forrige eksempelet viser en 
      konflikt som skjer i <filename>glorb.h</filename>.
      Vi har allerede fastslått at arbeidskopien ikke har noen 
      lokale forandringer; <!-- ¤ semikolon istedenfor kolon -->
-     Hvordan er det mulig at en lokal konflikt kan oppstå?
+     hvordan er det da mulig at en lokal konflikt kan oppstå?
      Igjen, fordi brukeren kan bruke <command>svn merge</command> 
-     for å definere og legge till enhver gammel delta til 
+     for å definere og legge til enhver gammel delta til 
      arbeidskopien, kan denne deltaen inneholde tekstmessige 
      forandringer som ikke kan legges helt uproblematisk inn i en 
      arbeidsfil, selv om denne filen ikke har noen lokale 
@@ -2023,7 +2055,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Det er mange forskjellige bruksområder for forgreninger og 
    <command>svn merge</command>, og denne seksjonen beskriver de 
-   vanligste du sannsynligvis vil komme over.</para>
+   vanligste som du sannsynligvis vil komme over.</para>
 
   <sect2 id="svn-ch-4-sect-4.1">
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2058,7 +2090,7 @@
     fresh working copy of <filename>/calc/trunk</filename>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Så hvordan bruker vi <command>svn merge</command> i dette 
-    scenariet?
+    tilfellet?
     Husk at denne kommandoen sammenligner to trær og legger 
     forandringene inn i en arbeidskopi.
     For å motta forandringene må du derfor ha en arbeidskopi av 
@@ -2230,9 +2262,9 @@
 M  button.c
 M  Makefile
 
-# … Undersøk forskjellene, kompiler, test osv …
+# … Undersøk forskjellene, kompiler, test osv …
 
-$ svn commit -m "Merged my-calc-branch changes r341:405 into the trunk."
+$ svn commit -m "Flettet forandringer mellom r341:405 fra my-calc-branch til trunk."
 Sending    integer.c
 Sending    button.c
 Sending    Makefile
@@ -2303,9 +2335,9 @@
 $ svn log
 …
 ------------------------------------------------------------------------
-r406 | user | 2004-02-08 11:17:26 -0600 (Sun, 08 Feb 2004) | 1 line
+r406 | bruker | 2004-02-08 11:17:26 -0600 (Sun, 08 Feb 2004) | 1 line
 
-Merged my-calc-branch changes r341:405 into the trunk.
+Flettet forandringer mellom r341:405 fra my-calc-branch til trunk.
 ------------------------------------------------------------------------
 …
 </screen>
@@ -2357,7 +2389,7 @@
 U  button.c
 U  Makefile
 
-$ svn commit -m "Merged my-calc-branch changes r406:480 into the trunk."
+$ svn commit -m "Flettet forandringer mellom r406:480 fra my-calc-branch til trunk."
 Sending    integer.c
 Sending    button.c
 Sending    Makefile
@@ -2401,7 +2433,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>En annen vanlig bruksmåte for <command>svn merge</command> 
     er å omgjøre en forandring som allerede er blitt lagt inn.
-    Tenk deg at du jobber glad og lykkelig på en arbeidskopi av 
+    Tenk deg at du jobber glad og fornøyd på en arbeidskopi av 
     <filename>/calc/trunk</filename>, og plutselig finner ut at 
     forandringen du gjorde langt tilbake i revisjon 303, som 
     forandret <filename>integer.c</filename>, er helt feil.
@@ -2444,7 +2476,7 @@
 # Sjekk at forandringen er fjernet
 …
 
-$ svn commit -m "Undoing change committed in r303."
+$ svn commit -m "Fjernet forandringen som ble lagt inn i r303."
 Sending    integer.c
 Transmitting file data .
 Committed revision 350.More information about the svnbook-dev mailing list