[svnbook commit] r1709 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Sep 28 09:41:35 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Wed Sep 28 09:41:34 2005
New Revision: 1709

Modified:
  trunk/src/nb/LAST_UPDATED
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml
  trunk/src/nb/book/ch09.xml
Log:
Sync the Norwegian book with the English files, r1624:1708.

* src/nb/LAST_UPDATED
 Updated by make sync.

* src/nb/book/ch02.xml
 Updated r1695, r1705.

* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch06.xml
* src/nb/book/ch07.xml
 Updated r1695.

* src/nb/book/ch05.xml
 Updated r1660, r1699.

* src/nb/book/ch09.xml
 Updated r1707.


Modified: trunk/src/nb/LAST_UPDATED
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_UPDATED	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_UPDATED	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -1 +1 @@
-1624
+1708

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -730,7 +730,7 @@
     For eksempel, hvis du henter ut <filename>/calc</filename>, vil 
     du få en arbeidskopi som dette:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc
 A calc
 A calc/Makefile
@@ -880,15 +880,15 @@
    <para>For å publisere dine forandringer til andre, kan du bruke 
     Subversions <command>commit</command>-kommando:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn commit button.c
 Sending    button.c
 Transmitting file data .
 Committed revision 57.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn commit button.c
 Sender    button.c
 Sender fildata .
@@ -938,7 +938,7 @@
     så vel som alle andre forandringer som er blitt lagt inn i 
     depotet siden hun sist hentet det ut.</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ pwd
 /home/sally/calc
 
@@ -1103,7 +1103,7 @@
     For eksempel, tenk at du henter ut en arbeidskopi fra et depot 
     der den siste revisjonen er 4:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 calc/Makefile:4
   integer.c:4
   button.c:4
@@ -1125,7 +1125,7 @@
     innlegging opprette revisjon 5 i depotet, og arbeidskopien din 
     vil se ut som dette:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 calc/Makefile:4
   integer.c:4
   button.c:5
@@ -1143,7 +1143,7 @@
     Hvis du bruker <command>svn update</command> for å oppdatere 
     arbeidskopien, vil den se ut som dette:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 calc/Makefile:6
   integer.c:6
   button.c:6
@@ -1435,9 +1435,11 @@
      users would expect the working copy to be entirely at
      revision 15, but that's not the case! Any number of changes
      might have happened in the repository between revisions 10
-     and 15. It would be a lie to claim that we had a working
-     copy of revision 15, the client simply doesn't know. If, on
-     the other hand, <command>svn commit</command> were to
+     and 15. The client knows nothing of those changes in the
+     repository, since you haven't yet run <command>svn
+     update</command>, and <command>svn commit</command> doesn't
+     pull down new changes. If, on the other hand,
+     <command>svn commit</command> <emphasis>were</emphasis> to
      automatically download the newest changes, then it would be
      possible to set the entire working copy to revision
      15—but then we'd be breaking the fundamental rule
@@ -1460,12 +1462,13 @@
      tilfellet!
      Alle mulige forandringer kan ha skjedd mellom revisjonene 10 
      og 15.
-     Det ville vært en løgn å påstå at vi har en arbeidskopi av 
-     revisjon 15, klienten kan rett og slett ikke vite det.
-     Hvis <command>svn commit</command> på den annen side hentet de 
-     nyeste forandringene automatisk, ville det være mulig å sette 
-     hele arbeidskopien til revisjon 15 – men da ville vi brutt den 
-     fundamentale regelen om at <!-- ¤ 
+     Klienten vet ingenting om disse forandringene i depotet, siden 
+     du ikke har kjørt <command>svn update</command> enda, og 
+     <command>svn commit</command> ikke henter nye forandringer.
+     <emphasis>Hvis</emphasis> <command>svn commit</command> på den 
+     annen side hentet de nyeste forandringene automatisk, ville 
+     det være mulig å sette hele arbeidskopien til revisjon 15 – 
+     men da ville vi brutt den fundamentale regelen om at <!-- ¤ 
      --><quote>skyveoperasjoner</quote> og 
      <quote>trekkoperasjoner</quote> skal være separate handlinger.
      Derfor, den eneste trygge tingen som Subversionklienten kan 

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -3193,15 +3193,15 @@
     innleggingen feile med en melding om at en eller flere av filene 
     dine er utdaterte:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn commit -ﳢ-message "Add another rule"
 Sending    rules.txt
 svn: Commit failed (details follow):
 svn: Out of date: 'rules.txt' in transaction 'g'
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn commit --message "La til en ny regel"
 Sender    rules.txt
 svn: Innsending feilet (detaljer følger):

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -346,7 +346,7 @@
     Til å begynne med, hent ut en arbeidskopi av prosjektets 
     rotkatalog, <filename>/calc</filename>:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc bigwc
 A bigwc/trunk/
 A bigwc/trunk/Makefile
@@ -364,7 +364,7 @@
    <para>For å lage en kopi er det nå bare å angi to arbeidskopistier 
     til kommandoen <command>svn copy</command>:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ cd bigwc
 $ svn copy trunk branches/my-calc-branch
 $ svn status
@@ -401,8 +401,8 @@
     å kopiere <filename>/calc/trunk</filename> istedenfor å sende 
     hele arbeidskopien over nettverket en gang til:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <screen>
 $ svn commit -m "Creating a private branch of /calc/trunk."
 Adding     branches/my-calc-branch
 Committed revision 341.
@@ -418,16 +418,16 @@
     <command>svn copy</command> kan operere direkte mot to 
     URLer.</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
    -m "Creating a private branch of /calc/trunk."
 
 Committed revision 341.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
    -m "Lager en privat gren av /calc/trunk."
@@ -568,8 +568,8 @@
    <para>Nå som du har laget en gren av prosjektet, kan du hente ut 
     en ny arbeidskopi for å starte bruken av den:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <screen>
 $ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 A my-calc-branch/Makefile
 A my-calc-branch/integer.c
@@ -671,8 +671,8 @@
     forandringene gjort i din kopi av 
     <filename>integer.c</filename>:</para>
 
-<!-- ¤ Eksemplene tas seinere -->
-<screen>
+   <!-- ¤ Eksemplene tas seinere -->
+   <screen>
 $ pwd
 /home/user/my-calc-branch
 
@@ -727,8 +727,8 @@
     Se nå hva som skjer når Sally kjører den samme kommandoen på 
     hennes kopi av filen:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <screen>
 $ pwd
 /home/sally/calc
 
@@ -965,7 +965,7 @@
     deg den eksakte forandringen gjort av Sally i revisjon 
     344:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 
 Index: integer.c
@@ -1022,7 +1022,7 @@
     lagt direkte til arbeidskopien din som <emphasis>lokale 
     modifikasjoner</emphasis>:</para>
   
-<screen>
+   <screen>
 $ svn merge -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 U integer.c
 
@@ -1097,15 +1097,15 @@
     fra en gren til en annen.
     For eksempel:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn commit -m "integer.c: ported r344 (spelling fixes) from trunk."
 Sending    integer.c
 Transmitting file data .
 Committed revision 360.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<!-- ¤ --><screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ svn commit -m "integer.c: Flettet r344 (retting av skrivefeil) fra trunk."
 Sending    integer.c
 Transmitting file data .
@@ -1141,8 +1141,8 @@
      jobben?
      For eksempel:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
 $ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk > patchfile
 $ patch -p0 < patchfile
 Patching file integer.c using Plan A...
@@ -1152,8 +1152,8 @@
 Hunk #4 succeeded at 249.
 done
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
 $ svn diff -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk > patchfil
 $ patch -p0 < patchfile
 Patching file integer.c using Plan A...
@@ -1287,8 +1287,8 @@
     arbeidskopien din, må du spesifisere målkatalogen som skal motta 
     forandringene:</para>
    
-<!-- ¤ -->
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <screen>
 $ svn merge -r 343:344 http://svn.example.com/repos/calc/trunk my-calc-branch
 U  my-calc-branch/integer.c
 </screen>
@@ -1420,8 +1420,8 @@
     spesifisere de tre nødvendige argumentene ganske fleksibelt.
     Her er noen eksempler:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>   
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>   
 $ svn merge http://svn.example.com/repos/branch1@150 \
       http://svn.example.com/repos/branch2@212 \
       my-working-copy
@@ -1430,7 +1430,7 @@
 
 $ svn merge -r 100:200 http://svn.example.com/repos/trunk
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svn merge http://svn.example.com/repos/branch1@150 \
       http://svn.example.com/repos/branch2@212 \
@@ -1808,8 +1808,8 @@
      <command>svn merge</command> klage over <!-- ¤ 
      --><quote>skipped targets</quote>:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<screen>
+    <!-- ¤ -->
+    <screen>
 $ svn merge -r 1288:1351 http://svn.example.com/repos/branch
 U foo.c
 U bar.c
@@ -2199,8 +2199,8 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Så hvis vi går videre i eksempelet,</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
 $ svn log -ﳢ-verbose -ﳢ-stop-on-copy \
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 …
@@ -2211,7 +2211,7 @@
 
 $
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+    @ENGLISH }}} -->
     <screen>
 $ svn log --verbose --stop-on-copy \
      http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
@@ -2241,8 +2241,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Her er den siste fletteprosedyren, og deretter:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
 At revision 405.
@@ -2266,7 +2266,7 @@
 Transmitting file data ...
 Committed revision 406.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <!-- ¤ --><screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
@@ -2376,8 +2376,8 @@
     bare vil flette grenforandringene etter dette – ved å 
     sammenligne revisjonene 406 og <literal>HEAD</literal>.</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
 At revision 480.
@@ -2396,7 +2396,7 @@
 Transmitting file data ...
 Committed revision 481.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <!-- ¤ --><screen>
 $ cd calc/trunk
 $ svn update
@@ -2467,8 +2467,8 @@
     <emphasis>omvendt</emphasis> forskjell:</para>
 
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn merge -r 303:302 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 U integer.c
 
@@ -2485,7 +2485,7 @@
 Transmitting file data .
 Committed revision 350.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <!-- ¤ --><screen>
 $ svn merge -r 303:302 http://svn.example.com/repos/calc/trunk
 U integer.c
@@ -3337,7 +3337,7 @@
    arbeidskopien din av <filename>/calc/trunk</filename> til å 
    avspeile plasseringen til den nye grenen:</para>
 
-<screen>
+  <screen>
 $ cd calc
 
 $ svn info | grep URL
@@ -3659,17 +3659,17 @@
     <literal>HEAD</literal>-revisjonen, kan du lage en kopi av 
     den:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/tags/release-1.0 \
    -m "Tagging the 1.0 release of the 'calc' project."
 
 Committed revision 351.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
      http://svn.example.com/repos/calc/tags/versjon-1.0 \
    -m "Merker 1.0-versjonen av «calc»-prosjektet."
@@ -3838,9 +3838,9 @@
     inkludert muligheten til å kopiere et tre av en arbeidskopi til 
     depotet:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ ls
 my-working-copy/
 
@@ -3848,8 +3848,8 @@
 
 Committed revision 352.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ ls
 min-arbeidskopi/
 
@@ -3953,7 +3953,7 @@
     Hvis et depot bare inneholder ett prosjekt, lager man ofte disse 
     toppkatalogene:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 /trunk
 /branches
 /tags
@@ -3970,7 +3970,7 @@
     linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/> for å lese mer 
     om <quote>prosjektrøtter</quote>):</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 /paint/trunk
 /paint/branches
 /paint/tags
@@ -4061,16 +4061,16 @@
     <filename>/calc/trunk</filename>, trenger ikke grenkatalogen å 
     ligge der mer:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn delete http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
       -m "Removing obsolete branch of calc project."
 
 Committed revision 375.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn delete http://svn.example.com/repos/calc/branches/min-calc-gren \
       -m "Fjerner avlegs gren i calc-prosjektet."
 
@@ -4111,15 +4111,15 @@
     copy -r</command> for å kopiere den fra den gamle 
     revisjonen:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn copy -r 374 http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \
          http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch
 
 Committed revision 376.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn copy -r 374 http://svn.example.com/repos/calc/branches/min-calc-gren \
          http://svn.example.com/repos/calc/branches/min-calc-gren
 
@@ -4158,17 +4158,17 @@
     Så istedenfor lager du en <quote>stabil</quote> gren av 
     programmet som ikke vil forandre seg så mye:</para>
 
-<!-- ¤ -->
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- ¤ -->
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
     http://svn.example.com/repos/calc/branches/stable-1.0 \
     -m "Creating stable branch of calc project."
 
 Committed revision 377.
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \
     http://svn.example.com/repos/calc/branches/stabil-1.0 \
     -m "Lager stabil gren av calc-prosjektet."

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -310,7 +310,7 @@
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.reposadmin.basics.backends">
    <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Repository Data-Stores</title>
+   <title>Repository Data Stores</title>
    @ENGLISH }}} -->
    <title>Datalagring i depotet</title>
 
@@ -320,9 +320,14 @@
     stores everything in a Berkeley DB database; the other kind
     stores data in ordinary flat files, using a custom
     format. Because Subversion developers often refer to a
-    repository as <quote>The [Versioned] Filesystem</quote>, they have
+    repository as <quote>the (versioned) filesystem</quote>, they have
     adopted the habit of referring to the latter type of repository as
-    <firstterm>FSFS</firstterm>: that is, it's a versioned
+    <firstterm>FSFS</firstterm>
+    <footnote>
+     <para>Pronounced <quote>fuzz-fuzz</quote>, if Jack
+      Repenning has anything to say about it.</para>
+    </footnote>
+    —a versioned
     filesystem implementation that uses the native OS filesystem
     to store data.</para>
    @ENGLISH }}} -->
@@ -332,11 +337,13 @@
     typen lagrer data som ordinære <quote>flate filer</quote> i et 
     tilpasset format.
     Fordi Subversionutviklere ofte referer til et depot som 
-    <quote>det [versjonerte] filsystemet</quote>, har de lagt seg 
+    <quote>det (versjonerte) filsystemet</quote>, har de lagt seg 
     til vanen med å refere til den sistnevnte typen depot som 
-    <firstterm>FSFS</firstterm>:
-    Det vil si, det er en versjonert filsystemimplementasjon som 
-    bruker det vanlige filsystemet til operativsystemet for å lagre 
+    <firstterm>FSFS</firstterm><footnote>
+     <para>Uttales <quote>fuzz-fuzz</quote>, hvis Jack Repenning 
+      har noe å si angående det.</para>
+    </footnote> – en versjonert filsystemimplementasjon som bruker 
+    det vanlige filsystemet til operativsystemet for å lagre 
     data.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -372,7 +379,7 @@
 
    <table id="svn.reposadmin.basics.backends.tbl-1">
     <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Repository Data-Store Comparison</title>
+    <title>Repository Data Store Comparison</title>
     @ENGLISH }}} -->
     <title>Sammenligning av datalagring i depoter</title>
     <tgroup cols="3">
@@ -5288,7 +5295,12 @@
     to create various named branches of the main development line;
     <filename>tags</filename>, which is a directory of branches
     that are created, and perhaps destroyed, but never
-    changed.</para>
+    changed.
+    <footnote>
+     <para>The <filename>trunk</filename>, <filename>tags</filename>, 
+      and <filename>branches</filename> trio are sometimes referred
+      to as <quote>the TTB directories</quote>.</para>
+    </footnote></para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Etter å ha avgjort hvordan du vil organisere prosjektene i 
     henhold til depotene, vil du kanskje tenke over 
@@ -5304,7 +5316,12 @@
     katalog som er ment for å lage diverse navngitte grener av 
     hovedutviklingen; <filename>tags</filename> som er en katalog av 
     grener som er laget, og kanskje ødelagt, men aldri 
-    forandret.</para>
+    forandret.<footnote>
+     <para>Trioen <filename>trunk</filename>, 
+      <filename>tags</filename> og <filename>branches</filename> 
+      blir noen ganger referert til som 
+      <quote>TTB-katalogene</quote>.</para>
+    </footnote></para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>For example, your repository might look like:</para>

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -534,8 +534,8 @@
    <para>For å forhindre lagring for en enkelt kommando, spesifiser 
     valget <option>--no-auth-cache</option>:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn commit -F log_msg.txt -ﳢ-no-auth-cache
 Authentication realm: <svn://host.example.com:3690> example realm
 Username: joe
@@ -553,8 +553,8 @@
 Username: joe
 …
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-    <!-- ¤ --><screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <!-- ¤ --><screen>
 $ svn commit -F log_msg.txt --no-auth-cache
 Authentication realm: <svn://host.example.com:3690> example realm
 Username: joe
@@ -589,7 +589,7 @@
     <literal>no</literal> vil ingen legitimasjon bli lagret på 
     disken i det hele tatt.</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 [auth]
 store-auth-creds = no
 </screen>
@@ -614,7 +614,7 @@
     <literal>svn:realmstring</literal>-nøkkelen viser hvilket 
     tjenerområde filen er assosiert med:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ ls ~/.subversion/auth/svn.simple/
 5671adf2865e267db74f09ba6f872c28    
 3893ed123b39500bca8a0b382839198e
@@ -826,7 +826,7 @@
     prosessen, kan du angi valget <option>-i</option> 
     (<option>--inetd</option>):</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 $ svnserve -i
 ( success ( 1 2 ( ANONYMOUS ) ( edit-pipeline ) ) )
 </screen>
@@ -854,7 +854,7 @@
     <filename>/etc/services</filename> (hvis de ikke allerede 
     eksisterer):</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 svn      3690/tcp  # Subversion
 svn      3690/udp  # Subversion
 </screen>
@@ -868,11 +868,11 @@
     <command>inetd</command>-daemon, kan du legge denne linjen til 
     <filename>/etc/inetd.conf</filename>:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 svn stream tcp nowait svnowner /usr/bin/svnserve svnserve -i
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 svn stream tcp nowait svnbruker /usr/bin/svnserve svnserve -i
 </screen>
@@ -1055,12 +1055,12 @@
     <command>svnserve</command> som begrenser den til å kun 
     ekportere depoter som ligger under denne stien:</para>
    
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svnserve -d -r /usr/local/repositories
 …
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svnserve -d -r /usr/local/depoter
 …
@@ -1080,12 +1080,12 @@
     stien, noe som gir mye kortere (og mindre avslørende) 
     URLer:</para>
    
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ svn checkout svn://host.example.com/project1
 …
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
+   @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svn checkout svn://tjener.example.com/prosjekt1
 …
@@ -1257,14 +1257,14 @@
      Start ved å definere en fil som inneholder brukernavn og 
      passord, og et autentiseringsområde:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
 [general]
 password-db = userfile
 realm = example realm
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
 [general]
 password-db = brukerfil
 realm = eksempelområde
@@ -1295,14 +1295,14 @@
      bruker det samme kjente formatet.
      For eksempel:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
 [users]
 harry = foopassword
 sally = barpassword
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
 [users]
 harry = foopassord
 sally = barpassord
@@ -1377,10 +1377,11 @@
      lese/skrive-tilgang til depotet.
      For eksempel:</para>
 
-<!-- ¤ Her kopieres skjermteksten nøyaktig likt, så det med at «verdiene 
-har den standardverdien» blir riktig. Eller er de L10N’et? Sjekkes. -->
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- ¤ Her kopieres skjermteksten nøyaktig likt, så det med at 
+    «verdiene har den standardverdien» blir riktig. Eller er de 
+    L10N’et? Sjekkes. -->
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
 [general]
 password-db = userfile
 realm = example realm
@@ -1391,8 +1392,8 @@
 # authenticated users can both read and write
 auth-access = write
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
 [general]
 password-db = userfile
 realm = example realm
@@ -1415,8 +1416,8 @@
      Hvis du vil være enda mer konservativ, kan du blokkere anonym 
      tilgang fullstendig:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
 [general]
 password-db = userfile
 realm = example realm
@@ -1427,8 +1428,8 @@
 # authenticated users can both read and write
 auth-access = write
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
 [general]
 password-db = brukerfil
 realm = eksempelområde
@@ -1515,8 +1516,8 @@
     Klienten bruker ganske enkelt URL-skjemaet 
     <literal>svn+ssh://</literal> for å koble seg til:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
 $ whoami
 harry
 
@@ -1528,8 +1529,8 @@
 baz
 …
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
 $ whoami
 harry
 
@@ -1674,7 +1675,7 @@
     <filename>config</filename>-filen kan du enkelt definere det på 
     denne måten:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 [tunnels]
 rsh = rsh
 </screen>
@@ -1704,7 +1705,7 @@
     Men du kan definere nye tunnelskjema til å være mye mer 
     avanserte enn som så:</para>
 
-<screen>
+   <screen>
 [tunnels]
 joessh = $JOESSH /opt/alternate/ssh -p 29934
 </screen>
@@ -1826,12 +1827,12 @@
      lov til å koble seg til.
      Linjene har vanligvis dette formatet:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
  ssh-dsa AAAABtce9euch.... user at example.com
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
  ssh-dsa AAAABtce9euch.... bruker at example.com
 </screen>
      
@@ -1848,12 +1849,12 @@
      En lite kjent funksjonalitet er at hele linjen kan bli 
      innledet av et <literal>command</literal>-felt:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
  command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch.... user at example.com
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
  command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch.... bruker at example.com
 </screen>
 
@@ -1873,12 +1874,12 @@
      I de følgende eksemplene forkorter vi linjene i filen 
      som:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
  command="program" TYPE KEY COMMENT
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
  command="program" TYPE NØKKEL KOMMENTAR
 </screen>
 
@@ -1900,12 +1901,12 @@
      <command>svnserve</command>-binærfil som skal kjøres og levere 
      et ekstra parameter til den:</para>
     
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
  command="/path/to/svnserve -t -r /virtual/root" TYPE KEY COMMENT
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
  command="/sti/til/svnserve -t -r /virtuell/rot" TYPE NØKKEL KOMMENTAR
 </screen>
 
@@ -1951,13 +1952,13 @@
      <filename>authorized_users</filename>-filen, en per linje, og 
      bruk valget <option>--tunnel-user</option>:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
  command="svnserve -t -ﳢ-tunnel-user=harry" TYPE1 KEY1 harry at example.com
  command="svnserve -t -ﳢ-tunnel-user=sally" TYPE2 KEY2 sally at example.com
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
  command="svnserve -t --tunnel-user=harry" TYPE1 NØKKEL1 harry at example.com
  command="svnserve -t --tunnel-user=sally" TYPE2 NØKKEL2 sally at example.com
 </screen>
@@ -2007,14 +2008,14 @@
      kanskje spesifisere et antall begrensningsvalg like etter 
      <literal>command</literal>:</para>
 
-<!-- @ENGLISH {{{
-<screen>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <screen>
  command="svnserve -t -ﳢ-tunnel-user=harry",no-port-forwarding,\
      no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty \
      TYPE1 KEY1 harry at example.com
 </screen>
- at ENGLISH }}} -->
-<screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
  command="svnserve -t --tunnel-user=harry",no-port-forwarding,\
      no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty \
      TYPE1 NØKKEL1 harry at example.com

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -1292,7 +1292,7 @@
     <para>If you want to see the ignored files, you can pass the 
      <option>--no-ignore</option> option to Subversion:</para>
 
-<screen>
+    <screen>
 $ svn status --no-ignore
 M   calc/button.c
 I   calc/calculator

Modified: trunk/src/nb/book/ch09.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch09.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch09.xml	Wed Sep 28 09:41:34 2005
@@ -5123,13 +5123,54 @@
      <title>Description</title>
 
      <para>Print the paths that were changed in a particular
-      revision or transaction, as well as an <quote>svn
-      update-style</quote> status letter in the first column:
-      <literal>A</literal> for added, <literal>D</literal> for
-      deleted, and <literal>U</literal> for updated
-      (modified).</para>
+      revision or transaction, as well as <quote>svn
+      update-style</quote> status letters in the first two
+      columns:</para>
 
-     </refsect1>
+     <variablelist>
+      
+      <varlistentry>
+       <term>'<literal>A </literal>'</term>
+       <listitem>
+        <para>Item added to repository.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>'<literal>D </literal>'</term>
+       <listitem>
+        <para>Item deleted from repository.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>'<literal>U </literal>'</term>
+       <listitem>
+        <para>File contents changed.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>'<literal>_U</literal>'</term>
+       <listitem>
+        <para>Properties of item changed.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>'<literal>UU</literal>'</term>
+       <listitem>
+        <para>File contents and properties changed.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+     </variablelist>
+
+     <para>Files and directories can be distinguished, as directory
+      paths are displayed with a trailing '<literal>/</literal>'
+      character.</para>
+
+    </refsect1>
 
     <refsect1>
      <title>Switches</title>
@@ -5152,6 +5193,10 @@
 A  trunk/vendors/deli/chips.txt
 A  trunk/vendors/deli/sandwich.txt
 A  trunk/vendors/deli/pickle.txt
+U  trunk/vendors/baker/bagel.txt
+_U trunk/vendors/baker/croissant.txt
+UU trunk/vendors/baker/pretzel.txt
+D  trunk/vendors/baker/baguette.txt
 </screen>
      
     </refsect1>More information about the svnbook-dev mailing list