[svnbook commit] r1923 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Jan 10 23:11:56 CST 2006


Author: sunny256
Date: Tue Jan 10 23:11:50 2006
New Revision: 1923

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml

Log:
Proofreading in the Norwegian svnbook.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 (Proofread): Updated ch05.xml .

* src/nb/book/ch05.xml
 Some minor rewrites.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Jan 10 23:11:50 2006
@@ -79,7 +79,7 @@
  book/ch02.xml
  book/ch03.xml
  book/ch04.xml
- book/ch05.xml (line 3720, 58%) -- sunny256
+ book/ch05.xml (line 4636, 83%) -- sunny256
 
 4. Translation of examples
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Tue Jan 10 23:11:50 2006
@@ -3275,7 +3275,6 @@
      inkluderte/utelatte stier på nytt.</para>
 
    </sect3>
-   <!-- @PROOFREAD -->
 
    <sect3 id="svn.reposadmin.maint.tk.bdbutil">
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3348,7 +3347,7 @@
      rar setning hvis h. står her? -->henholdsvis et tilpasset 
      filformat som beskriver nøkler og verdier i en Berkeley 
      DB-database.
-     Siden Berkeley DB-databaser ikke er portable på kryss av 
+     Siden Berkeley DB-databaser ikke er portable på tvers av 
      maskinarkitekturer, er dette formatet en nyttig måte å 
      overføre disse databasene fra maskin til maskin, uavhengig av 
      arkitektur eller operativsystem.
@@ -3400,7 +3399,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>recovering <quote>wedged</quote> repositories, and</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>gjenopprette <quote>fastkilte</quote> depot, og</para>
+     <para>gjenopprette <quote>fastkilte</quote> depoter, og</para>
     </listitem>
     <listitem>
      <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3461,7 +3460,7 @@
     linkend="svn.ref"/>).
     Men fordi det her er en potensiell sjanse for å miste 
     informasjon for alltid, er standard oppsett på et 
-    Subversiondepot å ikke godta forandringer til uversjonerte 
+    Subversiondepot å ikke godta forandringer i uversjonerte 
     egenskaper – unntatt av en administrator.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3767,7 +3766,7 @@
    <para>Kort sagt er det ikke nødvendig å foreta ukloke beslutninger 
     angående fjerning av transaksjoner.
     Forskjellige kilder til informasjon – inkludert Apaches feil- og 
-    tilgangslogg, loggene med gjennomførte Subversioninnlegginger og 
+    adgangslogg, loggene med gjennomførte Subversioninnlegginger og 
     så videre – kan bli tatt med i beslutningsprosessen.
     Til sist kan administratoren rett og slett kommunisere med 
     eieren av en tilsynelatende død transaksjon (via email, for 
@@ -3781,7 +3780,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Managing Disk Space</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Passe på diskplassen</title>
+   <title><!-- ¤ -->Bruken av diskplass</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>While the cost of storage has dropped incredibly in the
@@ -3809,9 +3808,9 @@
      aktive <!-- ¤ Ja, hallo, vi er da ikke ekstremister. -->siten, 
      hvilke som det må tas sikkerhetskopi av, og hva som trygt kan 
      fjernes.
-     Denne seksjonen er spesifikk til Berkeley DB, FSFS-depot har 
-     ingen ekstra data som kan ryddes opp i eller <!-- ¤ -->brukes 
-     om igjen.</para>
+     Denne seksjonen handler spesifikt om Berkeley DB, FSFS-depot 
+     har ingen ekstra data som kan ryddes opp i eller <!-- ¤ 
+     -->brukes om igjen.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Until recently, the largest offender of disk space usage
@@ -3824,16 +3823,16 @@
      many changes along the way between states. As such, they
      can start to accumulate quite rapidly.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Inntil nylig var de største synderene når det gjelder 
-     diskplass brukt av Subversiondepot <!-- ¤ Småtung setning? 
-     -->loggfilene der Berkeley DB utfører sine forhåndsskrivinger 
-     før de aktuelle databasefilene modifiseres.
-     Disse filene inneholder alle operasjonene som blir utført 
-     langs ruten å forandre databasen fra en tilstand til en annen 
-     – mens databasefilene avspeiler til enhver tid en viss 
-     tilstand, inneholder loggfilene alle de mange småforandringene 
-     langs veien mellom tilstander.
-     Og derfor kan disse øke i omfang ganske fort.</para>
+    <para>Inntil nylig var de største synderne når det gjelder 
+     diskplass som brukes av Subversiondepoter loggfilene der 
+     Berkeley DB utfører skrivingen på forhånd før de aktuelle 
+     databasefilene modifiseres.
+     Disse filene inneholder alle operasjonene som blir utført når 
+     databasen skal forandres fra en tilstand til en annen – mens 
+     databasefilene til enhver tid avspeiler en viss tilstand, 
+     inneholder loggfilene alle de mange småforandringene langs 
+     veien mellom tilstander.
+     Derfor kan de øke i omfang ganske fort.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Fortunately, beginning with the 4.2 release of Berkeley
@@ -3914,9 +3913,9 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
 $ svnadmin list-unused-dblogs /sti/til/depot
-/sti/til/depot//log.0000000031
-/sti/til/depot//log.0000000032
-/sti/til/depot//log.0000000033
+/sti/til/depot/log.0000000031
+/sti/til/depot/log.0000000032
+/sti/til/depot/log.0000000033
 
 $ svnadmin list-unused-dblogs /sti/til/depot | xargs rm
 ## diskplassen er frigjort!
@@ -4008,7 +4007,7 @@
    <para>Som nevnt i <xref 
     linkend="svn.reposadmin.basics.backends.bdb"/>, kan et Berkeley 
     DB-depot noen ganger bli etterlatt i en frosset tilstand hvis 
-    den ikke blir skikkelig lukket.
+    det ikke blir skikkelig lukket.
     Når dette skjer, må en administrator rulle databasen tilbake i 
     funksjonell stand.</para>
 
@@ -4120,7 +4119,7 @@
      <para>Bli brukeren som eier og vedlikeholder depotet.
       Dette er viktig fordi en gjenoppretting av depotet med gal 
       bruker kan forandre rettighetene på filene i depotet så det 
-      fortsatt vil være utilgjengelig etter at det er 
+      fortsatt vil være utilgjengelig selv etter at det er 
       <quote>reparert</quote>.</para>
     </listitem>
     <listitem>
@@ -4169,9 +4168,8 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Denne prosedyren reparerer nesten ethvert tilfelle av låste 
     databaser.
-    Vær sikker på at du kjører denne kommandoen som brukeren som 
-    eier og vedlikeholder databasen, ikke bare som 
-    <literal>root</literal>.
+    Pass på at du kjører denne kommandoen som brukeren som eier og 
+    vedlikeholder databasen, ikke bare som <literal>root</literal>.
     Deler av gjenopprettingsprosessen kan føre til at diverse 
     databasefiler blir opprettet på nytt (delte områder av 
     hukommelsen, for eksempel).
@@ -4248,7 +4246,7 @@
     som fører til at Subversion blir inkompatibel med tidligere 
     versjoner av depotet.
     Andre grunner for dumping og lasting kan være å flytte et 
-    Berkeley DB-depot til et annet operativsystem eller 
+    Berkeley DB-depot til et annet operativsystem eller en annen 
     CPU-arkitektur, eller for å bytte mellom Berkeley DB- og 
     FSFS-lagringsformat.
     Den anbefalte måten å gjøre dette på er relativt enkel:</para>
@@ -4386,8 +4384,8 @@
     forespurte området med revisjoner.
     Legg merke til at <command>svnadmin dump</command> leser 
     revisjonstrær fra depotet akkurat som enhver annen leseprosess 
-    ville gjort det (<command>svn checkout</command>, for eksempel).
-    Så det er trygt å kjøre denne kommandoen når som helst.</para>
+    ville gjort det (<command>svn checkout</command>, for eksempel), 
+    så det er trygt å kjøre denne kommandoen når som helst.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The other subcommand in the pair, <command>svnadmin
@@ -4636,6 +4634,7 @@
     <command>svnadmin dump</command> er selvforsynt, er den første 
     dumpede revisjonen vanligvis en full representasjon av hver 
     katalog, fil og egenskap i denne revisjonen i depotet.</para>
+   <!-- @PROOFREAD -->
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>However, you can change this default behavior. If you add
More information about the svnbook-dev mailing list