[svnbook commit] r1954 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Jan 25 14:49:14 CST 2006


Author: sunny256
Date: Wed Jan 25 14:49:05 2006
New Revision: 1954

Modified:
  trunk/src/nb/book/appa.xml
  trunk/src/nb/book/book.xml
  trunk/src/nb/book/ch00.xml
  trunk/src/nb/book/ch01.xml
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch03.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Replace the word “tjener” with the more common “server” in the Norwegian 
book. This is somewhat controversial, so at the moment entities are used 
for the word to let people choose.

* src/nb/book/book.xml
 New entities defined: &Server;, &Servers;, &The_server;, &server;, 
 &servers;, &the_server;, &the_servers;.

* src/nb/book/appa.xml
* src/nb/book/ch00.xml
* src/nb/book/ch01.xml
* src/nb/book/ch02.xml
* src/nb/book/ch03.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch05.xml
* src/nb/book/ch06.xml
* src/nb/book/ch07.xml
 Replaced all occurences of tjener* with the corresponding entity.


Modified: trunk/src/nb/book/appa.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/appa.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/appa.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -911,11 +911,11 @@
    operations.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Med CVSs pserver er du nødt til å <quote>logge inn</quote> på 
-   tjeneren før du kan utføre lese- eller skriveoperasjoner – du må 
-   til og med logge inn for anonyme operasjoner.
+   &the_server; før du kan utføre lese- eller skriveoperasjoner – du 
+   må til og med logge inn for anonyme operasjoner.
    Med et Subversiondepot som bruker Apache <command>httpd</command> 
-   eller <command>svnserve</command> på tjeneren, oppgir du ingen 
-   autentiseringsopplysninger, tjeneren vil spørre deg etter 
+   eller <command>svnserve</command> på &the_server;, oppgir du ingen 
+   autentiseringsopplysninger, &the_server; vil spørre deg etter 
    opplysningene (enten disse er brukernavn og passord, et 
    klientsertifikat, eller til og med begge).
    Så hvis depotet er lesbart for hele verden, trenger du ikke å 
@@ -942,7 +942,7 @@
    demands authentication just to start the tunnel.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Unntaket fra denne oppførselen, derimot, er tilfellet med å 
-   aksessere en <command>svnserve</command>-tjener gjennom en 
+   aksessere en <command>svnserve</command>-&server; gjennom en 
    SSH-tunnel ved å bruke URL-skjemaet <literal>svn+ssh://</literal>.
    I det tilfellet forlanger <command>ssh</command> autentisering 
    bare for å starte tunnelen.</para>

Modified: trunk/src/nb/book/book.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/book.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/book.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -40,6 +40,24 @@
 <!ENTITY appb   SYSTEM "appb.xml">
 <!ENTITY appc   SYSTEM "appc.xml">
 <!ENTITY license SYSTEM "copyright.xml">
+
+<!ENTITY Server "Server">
+<!ENTITY Servers "Servere">
+<!ENTITY The_server "Serveren">
+<!ENTITY server "server">
+<!ENTITY servers "servere">
+<!ENTITY the_server "serveren">
+<!ENTITY the_servers "serverne">
+<!--
+<!ENTITY Server "Tjener">
+<!ENTITY Servers "Tjenere">
+<!ENTITY The_server "Tjeneren">
+<!ENTITY server "tjener">
+<!ENTITY servers "tjenere">
+<!ENTITY the_server "tjeneren">
+<!ENTITY the_servers "tjenerne">
+-->
+
 ]>
 
 <!-- @ENGLISH {{{

Modified: trunk/src/nb/book/ch00.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch00.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch00.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -221,8 +221,8 @@
       experience.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Antakelsen her er at du sannsynligvis har brukt CVS før, 
-      og klør i fingrene etter å få en Subversiontjener opp og gå 
-      så fort som mulig.
+      og klør i fingrene etter å få en Subversion&server; opp og 
+      gå så fort som mulig.
       <xref linkend="svn.reposadmin"/> og <xref 
       linkend="svn.tour"/> vil vise deg hvordan du lager ditt 
       første depot og gjør det tilgjengelig over nettverket.
@@ -561,8 +561,9 @@
      @ENGLISH }}} -->
      <term><xref linkend="svn.serverconfig"/></term>
      <listitem>
-      <para>Forklarer hvordan du konfigurerer Subversiontjeneren 
-       din og de tre måtene å få tilgang til depotet ditt:
+      <para>Forklarer hvordan du konfigurerer 
+       Subversion&the_server; din og de tre måtene å få tilgang 
+       til depotet ditt:
        <literal>HTTP</literal>, 
        <literal>svn</literal>-protokollen og lokal tilgang.
        Det dekker også detaljer omkring autentisering, 

Modified: trunk/src/nb/book/ch01.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch01.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch01.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -66,8 +66,8 @@
    Det betyr: Subversion behandler filer og kataloger over tid.
    Et tre av filer er plassert i et sentralt 
    <firstterm>depot</firstterm>.
-   Depotet ligner mye på en vanlig filtjener, med det unntaket at det 
-   husker hver eneste forandring noensinne gjort på filene og 
+   Depotet ligner mye på en vanlig fil&server;, med det unntaket at 
+   det husker hver eneste forandring noensinne gjort på filene og 
    katalogene.
    Dette tillater deg å hente fram eldre versjoner av dataene dine, 
    eller studere historien for hvordan dataene dine har forandret 
@@ -458,10 +458,10 @@
       tilgang til eksisterende funksjoner som denne serveren 
       tilbyr – autentisering, autorisasjon, <!-- ¤ --><quote>wire 
       compression</quote> og så videre.
-      En lettere egenstående Subversiontjener-prosess er også 
+      En lettere egenstående Subversion&server;-prosess er også 
       tilgjengelig.
-      Denne tjeneren snakker en tilpasset protokoll som lett kan 
-      bli kjørt gjennom en SSH-tunnel.</para>
+      Denne &the_server; snakker en tilpasset protokoll som lett 
+      kan bli kjørt gjennom en SSH-tunnel.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -584,8 +584,8 @@
    Mellom disse yttergrensene er det flere ruter gjennom diverse 
    tilgangslag – <foreignphrase>Repository Access 
    (RA)</foreignphrase>.
-   Noen av disse rutene går over datanettverk og gjennom datatjenere 
-   som deretter aksesserer depotet.
+   Noen av disse rutene går over datanettverk og gjennom 
+   data&servers; som deretter aksesserer depotet.
    Andre dropper hele nettverket og bruker direkte tilgang til 
    depotet.</para>
 
@@ -621,12 +621,12 @@
    for å fungere på forskjellige operativsystemer: Diskaksess, 
    nettverkstilgang, styring av hukommelsen og så videre.
    Selv om Subversion er i stand til å bruke Apache som 
-   nettverkstjener, fører <emphasis>ikke</emphasis> Subversions 
+   nettverks&server;, fører <emphasis>ikke</emphasis> Subversions 
    APR-avhengighet til at Apache er en nødvendig komponent.
    APR er et selvstendig bibliotek som kan brukes av mange 
    programmer.
    Det det derimot betyr, er at Subversion skal kunne kjøre på alle 
-   operativsystemer som Apache httpd-tjeneren kjører på:
+   operativsystemer som Apache httpd-&the_server; kjører på:
    Windows, Linux, alle varianter av BSD, Mac OS X, Netware og 
    andre.</para>
 
@@ -791,7 +791,7 @@
       daemon process or invokable by SSH; another way to make
       your repository available to others over a network.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Et tilpasset selvstendig tjenerprogram, kjørbar som en 
+     <para>Et tilpasset selvstendig &server;program, kjørbar som en 
       daemon-prosess eller startbar av SSH;
       en annen måte å gjøre depotet ditt tilgjengelig for andre 
       over et nettverk.</para>
@@ -1162,7 +1162,7 @@
   <para>Ved dette punktet har du valget å gjøre depotet ditt 
    tilgjengelig over et nettverk.
    Se <xref linkend="svn.serverconfig"/> for å lære om de 
-   forskjellige tjenerprosessene tilgjengelig og hvordan du setter 
+   forskjellige &server;prosessene tilgjengelig og hvordan du setter 
    dem opp.</para>
 
  </sect1>

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -72,7 +72,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>A typical client/server system</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Et typisk klient/tjener-system</title>
+   <title>Et typisk klient/&server;-system</title>
    <graphic fileref="images/ch02dia1.png"/>
   </figure>
   
@@ -87,9 +87,9 @@
    rearrangement of files and directories.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Så hvorfor er dette interessant?
-   Så langt høres dette ut som definisjonen av en typisk filtjener.
+   Så langt høres dette ut som definisjonen av en typisk fil&server;.
    Og det stemmer, depotet <emphasis>er</emphasis> en slags 
-   filtjener, men ikke den typen du vanligvis kommer ut for.
+   fil&server;, men ikke den typen du vanligvis kommer ut for.
    Det som gjør Subversiondepotet spesielt er at <emphasis>det husker 
    hver eneste forandring</emphasis> noensinne skrevet til det: Hver 
    forandring til hver eneste fil, og til og med forandringer i selve 
@@ -827,7 +827,7 @@
          <literal>svnserve</literal> server</entry>
         @ENGLISH }}} -->
         <entry>tilgang gjennom en tilpasset protokoll til en 
-         <literal>svnserve</literal>-tjener</entry>
+         <literal>svnserve</literal>-&server;</entry>
        </row>
        <row>
         <entry><literal>svn+ssh://</literal></entry>

Modified: trunk/src/nb/book/ch03.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch03.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch03.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -95,8 +95,8 @@
   <para>Du bruker <command>svn import</command> for å importere et 
    nytt prosjekt inn i et Subversiondepot.
    Selv om dette sannsynligvis er det aller første du vil gjøre når 
-   du setter opp Subversiontjeneren din, er det ikke noe som skjer 
-   veldig ofte.
+   du setter opp Subversion&the_server; din, er det ikke noe som 
+   skjer veldig ofte.
    For en detaljert beskrivelse av import, se <xref 
    linkend="svn.tour.other.import"/> senere i dette kapitlet.</para>
 
@@ -811,7 +811,7 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Såfremt du ikke er klar til å legge inn en ny fil eller 
    katalog, eller forandringer til eksisterende, er det ikke 
-   nødvendig å fortelle Subversiontjeneren at du har gjort 
+   nødvendig å fortelle Subversion&the_server; at du har gjort 
    noe.</para>
 
   <sidebar>
@@ -1050,7 +1050,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>La oss se på utdataene fra <command>svn update</command> 
     litt til.
-    Når tjeneren sender forandringer til arbeidskopien, blir en 
+    Når &the_server; sender forandringer til arbeidskopien, blir en 
     bokstavkode vist ved siden av hvert element for å la deg vite 
     hva Subversion gjorde for å oppdatere arbeidskopien:</para>
 
@@ -1066,7 +1066,7 @@
       @ENGLISH }}} -->
       <para>Filen <filename>foo</filename> ble oppdatert 
        (<computeroutput>U</computeroutput>pdated) og mottok 
-       forandringer fra tjeneren.</para>
+       forandringer fra &the_server;.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1156,7 +1156,7 @@
       <para>Filen <filename>foo</filename> mottok forandringer som 
        førte til konflikt 
        (<computeroutput>C</computeroutput>onflict) med dine egne.
-       Forandringene fra tjeneren overlapper direkte med dine 
+       Forandringene fra &the_server; overlapper direkte med dine 
        egne forandringer i filen.
        Men det er ingen grunn til panikk.
        Denne overlappingen må bli løst av et menneske (deg); vi 
@@ -1720,8 +1720,8 @@
       <listitem>
        <para>Filen <filename>element</filename> er i en tilstand 
         av konflikt.
-        Det betyr at forandringer mottatt fra tjeneren under en 
-        oppdatering overlapper med lokale forandringer som du 
+        Det betyr at forandringer mottatt fra &the_server; under 
+        en oppdatering overlapper med lokale forandringer som du 
         har i arbeidskopien din.
         Du må løse denne konflikten før du legger inn dine 
         forandringer i depotet.</para>
@@ -2143,7 +2143,7 @@
      tidspunktet, ville du motta forandringer til 
      <filename>README</filename> og <filename>trout.c</filename>.
      Dette gir deg nyttig informasjon – du må oppdatere og få 
-     tjenerforandringene for <filename>README</filename> før du 
+     &server;forandringene for <filename>README</filename> før du 
      legger inn filene, ellers vil depotet avslå innleggingen fordi 
      den ikke er oppdatert.
      (Mer om dette temaet senere.)</para>
@@ -2527,11 +2527,12 @@
      <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
      Det å ha dette lageret er en enorm fordel – selv om du har en 
      rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
-     forandringene til en fil istedenfor hele filen til tjeneren.
+     forandringene til en fil istedenfor hele filen til 
+     &the_server;.
      Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
      følgene hvis du prøver å legge inn en en-linjers forandring i 
      en fil på 400 megabytes og må sende hele filen til 
-     tjeneren!</para>
+     &the_server;!</para>
   </sidebar>
 
   </sect2>
@@ -2604,8 +2605,8 @@
     them.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Men <computeroutput>C</computeroutput>-en står for konflikt.
-    Dette betyr at forandringene fra tjeneren overlappet med dine 
-    egne, og nå må du velge mellom dem manuelt.</para>
+    Dette betyr at forandringene fra &the_server; overlappet med 
+    dine egne, og nå må du velge mellom dem manuelt.</para>
      
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Whenever a conflict occurs, three things typically occur
@@ -2725,7 +2726,8 @@
        <term><filename>filnavn.rNYREV</filename></term>
        <listitem>
         <para>Dette er den filen som Subversionklienten nettopp 
-         mottok fra tjeneren når du oppdaterte arbeidskopien.
+         mottok fra &the_server; når du oppdaterte 
+         arbeidskopien.
          Denne filen samsvarer med 
          <literal>HEAD</literal>-revisjonen av depotet.<!-- ¤ 
          Hvis man tar vanlig update, ja, men ikke merge. Får se 
@@ -3159,7 +3161,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Endelig!
     Du er ferdig med forandringene dine, du har flettet inn alle 
-    forandringene fra tjeneren, og du er klar til å legge inn 
+    forandringene fra &the_server;, og du er klar til å legge inn 
     forandringene til depotet.</para>
    
    <!-- @ENGLISH {{{

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -1768,9 +1768,9 @@
     <para>Til å begynne med, tenk deg at arbeidskopien din ikke 
      inneholder noen lokale redigeringer.
      Når du <command>svn update</command>-er til en spesiell 
-     revisjon, vil forandringene sendt fra tjeneren alltid bli lagt 
-     inn på en <quote>renslig</quote> måte i arbeidskopien.
-     Tjeneren produsererer deltaet ved å sammenligne to trær:
+     revisjon, vil forandringene sendt fra &the_server; alltid bli 
+     lagt inn på en <quote>renslig</quote> måte i arbeidskopien.
+     &The_server; produsererer deltaet ved å sammenligne to trær:
      Et virtuelt øyeblikksbilde av arbeidskopien din, og 
      revisjonstreet du er er interessert i.
      Fordi den venstre siden av sammenligningen er nøyaktig lik det 
@@ -1793,7 +1793,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Men <command>svn merge</command> har ingen slike garantier 
      og kan være mye mer kaotisk:
-     Brukeren kan be tjeneren om å sammenligne <emphasis>alle 
+     Brukeren kan be &the_server; om å sammenligne <emphasis>alle 
      mulige</emphasis> trær, til og med trær som ikke er relatert 
      til arbeidskopien!
      Dette betyr at det er et stort potensiale for menneskelige 
@@ -3367,8 +3367,8 @@
    uthenting av katalogen.
    Og det er vanligvis mer praktisk å bruke denne kommandoen, fordi 
    forskjellene mellom grener ofte er ganske små.
-   Tjeneren sender bare et minimalt sett med forandringer nødvendig 
-   for å avspeile grenkatalogen.</para>
+   &The_server; sender bare et minimalt sett med forandringer 
+   nødvendig for å avspeile grenkatalogen.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The <command>svn switch</command> command also takes a
@@ -3480,8 +3480,8 @@
    Subversion 1.0.<footnote>
     <para>Du <emphasis>kan</emphasis> imidlertid bruke <command>svn 
      switch</command> med <option>--relocate</option>-valget hvis 
-     URL-en til tjeneren forandrer seg og du ikke vil forkaste en 
-     eksisterende arbeidskopi.
+     URL-en til &the_server; forandrer seg og du ikke vil forkaste 
+     en eksisterende arbeidskopi.
      Se <command>svn switch</command>-seksjonen i <xref 
      linkend="svn.ref"/> for mer informasjon og et eksempel.</para>
    </footnote></para>
@@ -4002,8 +4002,8 @@
     move</command>-kommandoen flytte eller skifte navn på dem sånn 
     som du ønsker.
     Å bytte fra et utseende til et annet er bare snakk om å utføre 
-    en serie flyttinger på tjeneren; hvis du ikke liker måten ting 
-    er organisert på i depotet, er det bare å ommøblere på 
+    en serie flyttinger på &the_server;; hvis du ikke liker måten 
+    ting er organisert på i depotet, er det bare å ommøblere på 
     katalogene.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -746,7 +746,7 @@
      inn i Subversion, er det mer sensibelt for avbrudd enn et 
      typisk relasjonsdatabesestystem.
      De fleste SQL-systemer har for eksempel en dedisert 
-     tjenerprosess som fordeler all tilgang til tabeller.
+     &server;prosess som fordeler all tilgang til tabeller.
      Hvis et program som aksesserer databasen krasjer av en eller 
      annen grunn, oppdager daemonen som styrer databasen at 
      forbindelsen er brutt og ordner opp i eventuelt rot som blir 
@@ -768,7 +768,7 @@
      i konflikt angående eierskap og tilgang til databasefilene.
      Så mens et Berkeley DB-depot er ganske raskt og skalerbart, 
      fungerer det best når det kun blir brukt av én enkelt 
-     tjenerprosess som kjører som én bruker – som for eksempel 
+     &server;prosess som kjører som én bruker – som for eksempel 
      Apaches <command>httpd</command> eller 
      <command>svnserve</command> (se <xref 
      linkend="svn.serverconfig"/>) – istedenfor å aksessere det med 
@@ -1014,10 +1014,10 @@
    <para>Hvis du trenger flere datamaskiner for å aksessere depotet, 
     lager du et FSFS-depot på nettverksdisken, ikke et Berkeley 
     DB-depot.
-    Eller enda bedre, sett opp en skikkelig tjenerprosess (som for 
+    Eller enda bedre, sett opp en skikkelig &server;prosess (som for 
     eksempel Apache eller <command>svnserve</command>), legg depotet 
-    i et lokalt filsystem som tjeneren kan aksessere og gjør depotet 
-    tilgjengelig over et nettverk. <xref 
+    i et lokalt filsystem som &the_server; kan aksessere og gjør 
+    depotet tilgjengelig over et nettverk. <xref 
     linkend="svn.serverconfig"/> dekker denne prosessen i 
     detalj.</para>
   </warning>
@@ -1040,7 +1040,7 @@
    ikke en URL lik det <command>svn</command>-klienten bruker når den 
    refererer til depot.
    Både <command>svnadmin</command> og <command>svnlook</command> 
-   ansees som tjenerside-verktøy – de blir brukt på maskinen hvor 
+   ansees som &server;side-verktøy – de blir brukt på maskinen hvor 
    depotet ligger for å undersøke og modifisere aspekter ved depotet, 
    og er faktisk ikke i stand til å utføre oppgaver over nettverket.
    En vanlig feil som blir gjort av nybakte Subversionbrukere er å gi 
@@ -1391,7 +1391,7 @@
        før den er lagt inn.
        Vanligvis blir denne påhakningen brukt til å beskytte mot 
        innlegginger som er forbudt på grunn av innhold eller 
-       beliggenhet (for eksempel kan <!-- ¤ site -->tjeneren 
+       beliggenhet (for eksempel kan <!-- ¤ site -->&the_server; 
        kreve at alle innlegginger til en spesiell gren inneholder 
        et billettnummer fra feildatabasen, eller at den 
        innkommende loggmeldingen ikke er tom).
@@ -1788,8 +1788,8 @@
     samme brukeren som eier prosessen som aksesserer 
     Subversiondepotet.
     I de fleste tilfeller blir depotet aksessert via Apache 
-    HTTP-tjeneren og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme som 
-    Apache kjører som.
+    HTTP-&the_server; og mod_dav_svn, så denne brukeren er den samme 
+    som Apache kjører som.
     Selve påhakningene må bli satt opp med rettigheter på 
     operativsystemnivå som tillater denne brukeren å kjøre dem.
     Dette betyr også at enhver fil eller program (inkludert selve 
@@ -4150,7 +4150,7 @@
      <!-- @ENGLISH {{{
      <para>Restart the Subversion server.</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Start Subversiontjeneren på nytt.</para>
+     <para>Start Subversion&the_server; på nytt.</para>
     </listitem>
    </orderedlist>
       

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -2,7 +2,7 @@
  <!-- @ENGLISH {{{
  <title>Server Configuration</title>
  @ENGLISH }}} -->
- <title>Tjenerkonfigurasjon</title>
+ <title>&Server;konfigurasjon</title>
  
  <simplesect>
   
@@ -18,8 +18,8 @@
    kjører på den samme maskinen der depotet ligger ved å bruke 
    <literal>file:///</literal>-metoden.
    Men det typiske Subversionoppsettet involverer en enkelt 
-   tjenermaskin som blir aksessert fra klienter på maskiner over hele 
-   kontoret – eller kanskje over hele verden.</para>
+   &server;maskin som blir aksessert fra klienter på maskiner over 
+   hele kontoret – eller kanskje over hele verden.</para>
 
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -32,13 +32,13 @@
    a setup on your host computer.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Denne seksjonen beskriver hvordan du kan <!-- ¤ 
-   -->offentliggjøre Subversiondepotet ditt utenfor tjenermaskinen så 
-   fjerntliggende klienter kan bruke det.
-   Vi vil dekke tjenermekanismene som Subversion har tilgjengelig og 
-   diskutere konfigurasjonen og bruken av hver av disse.
+   -->offentliggjøre Subversiondepotet ditt utenfor &server;maskinen 
+   så fjerntliggende klienter kan bruke det.
+   Vi vil dekke &server;mekanismene som Subversion har tilgjengelig 
+   og diskutere konfigurasjonen og bruken av hver av disse.
    Etter å ha lest denne seksjonen vil du være i stand til å avgjøre 
    hvilket nettverksoppsett som er det riktige for dine behov, og 
-   forstå hvordan du skal sette dette opp på tjenermaskinen.</para>
+   forstå hvordan du skal sette dette opp på &server;maskinen.</para>
   
  </simplesect>
  
@@ -63,12 +63,12 @@
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Subversion ble designet med et abstrakt nettverkslag.
    Dette betyr at et depot kan bli <!-- ¤ programmatically --> 
-   aksessert av enhver form for tjenerprosess, og klientens API for 
+   aksessert av enhver form for &server;prosess, og klientens API for 
    depottilgangen gir programmerere anledning til å lage 
    programtillegg som forstår relevante nettverksprotokoller.
    I teorien kan Subversion bruke et uendelig antall 
    nettverksimplementasjoner.
-   I praksis er det for tiden bare to tjenermodeller 
+   I praksis er det for tiden bare to &server;modeller 
    tilgjengelig.</para>
   
   <!-- @ENGLISH {{{
@@ -80,14 +80,15 @@
    program that speaks a custom protocol with clients. Table 6-1
    presents a comparison of the two servers.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Apache er en ekstremt populær webtjener. Ved å bruke 
+  <para>Apache er en ekstremt populær web&server;. Ved å bruke 
    <command>mod_dav_svn</command>-modulen kan Apache aksessere et 
    depot og gjøre det tilgjengelig for klienter via 
    WebDAV/DeltaV-protokollen, som er en utvidelse av HTTP.
    I det andre hjørnet er <command>svnserve</command>:
-   Et lite, enkeltstående tjenerprogram som kommuniserer med 
+   Et lite, enkeltstående &server;program som kommuniserer med 
    klientene ved hjelp av en egendefinert protokoll.
-   Tabell 6-1 viser en sammenligning av de to tjenermodellene.</para>
+   Tabell 6-1 viser en sammenligning av de to 
+   &server;modellene.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Note that Subversion, as an open-source project, does not
@@ -104,25 +105,26 @@
    you and your users.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Legg merke til at Subversion, som et opensourceprosjekt, ikke 
-   erklærer noen tjenermodeller som <quote>primær</quote> eller 
+   erklærer noen &server;modeller som <quote>primær</quote> eller 
    <quote>offisiell</quote>.
    Ingen nettverksimplementasjoner blir sett på som andreklasses 
-   borgere; hver tjenermodell har fordeler og ulemeper.
-   Faktisk er det mulig for forskjellige tjenere å kjøre parallelt og 
-   aksessere depotet på hver sin måte uten å legge hindringer i veien 
-   for den andre (se <xref linkend="svn.serverconfig.multimethod"/>).
+   borgere; hver &server;modell har fordeler og ulemeper.
+   Faktisk er det mulig for forskjellige &servers; å kjøre parallelt 
+   og aksessere depotet på hver sin måte uten å legge hindringer i 
+   veien for den andre (se <xref 
+   linkend="svn.serverconfig.multimethod"/>).
    <xref
    linkend="svn.serverconfig.overview.tbl-1"/> inneholder en kort 
    oversikt og sammenligning av de to tilgjengelige 
-   Subversiontjenerne – som en administrator er det opp til deg å 
-   velge hva som fungerer best for deg og dine brukere.</para>
+   Subversion&the_servers; – som en administrator er det opp til deg 
+   å velge hva som fungerer best for deg og dine brukere.</para>
    
 
   <table id="svn.serverconfig.overview.tbl-1">
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Network Server Comparison</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Sammenligning av nettverkstjenere</title>
+   <title>Sammenligning av nettverks&servers;</title>
    <tgroup cols="3">
     <thead>
      <row>
@@ -295,10 +297,10 @@
    respond.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Denne seksjonen er en generell diskusjon om hvordan en 
-   Subversionklient og -tjener kommuniserer med hverandre, uavhengig 
-   av hvilken nettverksimplementasjon du bruker.
+   Subversionklient og -&server; kommuniserer med hverandre, 
+   uavhengig av hvilken nettverksimplementasjon du bruker.
    Etter å ha lest dette vil du ha en god forståelse av hvordan en 
-   tjener kan oppføre seg og de forskjellige måtene en klient kan 
+   &server; kan oppføre seg og de forskjellige måtene en klient kan 
    settes opp til å svare.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
@@ -323,11 +325,12 @@
    <para>Subversionklienten bruker mesteparten av tiden til å 
     behandle arbeidskopier.
     Men når den trenger informasjon fra et depot foretar den en 
-    nettverksforespørsel og tjeneren kommer med et passende svar.
+    nettverksforespørsel og &the_server; kommer med et passende 
+    svar.
     Detaljene i nettverksprotokollen er skjult for brukeren; 
     klienten prøver å aksessere en URL, og alt etter hvilket 
     URL-skjema som brukes blir en passende protokoll brukt for å 
-    aksessere tjeneren (se <xref 
+    aksessere &the_server; (se <xref 
     linkend="svn.basic.in-action.wc.sb-1"/>).
     Brukere kan kjøre <command>svn --version</command> for å se 
     hvilke URL-skjema og protokoller klienten kan bruke.</para>
@@ -351,24 +354,25 @@
     when a client attempts to <command>svn
     checkout</command>.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når tjeneren mottar en klientforespørsel, forlanger den 
+   <para>Når &the_server; mottar en klientforespørsel, forlanger den 
     vanligvis at klienten identifiserer seg.
     Den utsteder en autentiseringsforespørsel til klienten, og 
     klienten svarer ved å <firstterm>legitimere</firstterm> seg 
-    ovenfor tjeneren.
-    Når autentiseringen er komplett, svarer tjeneren med den 
+    ovenfor &the_server;.
+    Når autentiseringen er komplett, svarer &the_server; med den 
     originale informasjonen klienten spurte etter.
     Legg merke til at dette systemet er forskjellig fra systemer som 
     CVS, hvor klienten på forhånd oppgir legitimasjon (<quote>logger 
-    inn</quote>) til tjeneren før noen forespørsel etter informasjon 
-    blir gjort.
-    I Subversion <quote>henter</quote> tjeneren legitimasjonen ved å 
-    kontrollere klienten på det nødvendige tidspunktet i stedet for 
-    at klienten uoppfordret <quote>leverer</quote> den.
+    inn</quote>) til &the_server; før noen forespørsel etter 
+    informasjon blir gjort.
+    I Subversion <quote>henter</quote> &the_server; legitimasjonen 
+    ved å kontrollere klienten på det nødvendige tidspunktet i 
+    stedet for at klienten uoppfordret <quote>leverer</quote> den.
     Dette gjør visse operasjoner mer elegant.
-    For eksempel, hvis en tjener er konfigurert til å la alle i hele 
-    verden få lese depotet, vil tjeneren aldri be om autentisering 
-    når klienten prøver en <command>svn checkout</command>.</para>
+    For eksempel, hvis en &server; er konfigurert til å la alle i 
+    hele verden få lese depotet, vil &the_server; aldri be om 
+    autentisering når klienten prøver en <command>svn 
+    checkout</command>.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If the client's network request writes new data to the
@@ -390,11 +394,11 @@
     den autentiserte brukeren lagret i 
     <literal>svn:author</literal>-egenskapen i den nye revisjonen 
     (se <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops"/>).
-    Hvis klienten ikke ble autentisert (med andre ord, tjeneren 
+    Hvis klienten ikke ble autentisert (med andre ord, &the_server; 
     spurte ikke etter legitimasjon), er revisjonens 
     <literal>svn:author</literal>-egenskap tom.<footnote>
      <para>Dette er egentlig et spørsmål som ofte dukker opp som et 
-      resultat av feil i konfigurasjonen på tjeneren.</para>
+      resultat av feil i konfigurasjonen på &the_server;.</para>
     </footnote></para>
 
   </sect2>
@@ -411,7 +415,7 @@
     every request. This can become a big annoyance to users, who
     are forced to type their passwords over and over again.</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Mange tjenere er satt opp til å forlange autentisering for 
+   <para>Mange &servers; er satt opp til å forlange autentisering for 
     hver eneste forespørsel.
     Dette kan bli et stort irrtasjonsmoment for brukerne, som blir 
     tvunget til å skrive passordet om og om igjen.</para>
@@ -433,7 +437,7 @@
    <para>Heldigvis har Subversion en løsning på dette:
     Et innebygget system for å lagre legitimasjonen på disk.
     Normalt sett, når kommandolinjeklienten klarer å legitimere seg 
-    ovenfor en tjener, lagres denne legitimasjonsinformasjonen i 
+    ovenfor en &server;, lagres denne legitimasjonsinformasjonen i 
     brukerens private <!-- ¤ runtime -->konfigurasjonsområde – i 
     <filename>~/.subversion/auth/</filename> på Unix-lignende 
     systemer eller <filename>%APPDATA%/Subversion/auth/</filename> i 
@@ -443,7 +447,7 @@
     vel bedre å ikke ha det med. -->Konfigurasjonsområdet er dekket 
     mer inngående i <xref linkend="svn.advanced.confarea"/>.)
     Data fra vellykkede autentiseringer lagres på disken, der 
-    nøkkelen er en kombinasjon av tjenernavn, port og området der 
+    nøkkelen er en kombinasjon av &server;navn, port og området der 
     autentiseringen gjelder.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
@@ -615,7 +619,7 @@
     Legitimasjonen er lagret i individuelle filer, og hvis du ser på 
     hver fil, vil du se nøkler og verdier.
     <literal>svn:realmstring</literal>-nøkkelen viser hvilket 
-    tjenerområde filen er assosiert med:</para>
+    &server;område filen er assosiert med:</para>
 
    <screen>
 $ ls ~/.subversion/auth/svn.simple/
@@ -676,15 +680,15 @@
     <option>--password</option> er på sin plass.
     Mange delkommandoer for klienten godtar disse valgene, men det 
     er viktig å forstå at bruken av disse valgene sender 
-    <emphasis>ikke</emphasis> brukerdata til tjeneren.
-    Som tidligere nevnt, <quote>henter</quote> tjeneren brukerdata 
-    fra klienten når det er nødvendig; klienten kan ikke 
+    <emphasis>ikke</emphasis> brukerdata til &the_server;.
+    Som tidligere nevnt, <quote>henter</quote> &the_server; 
+    brukerdata fra klienten når det er nødvendig; klienten kan ikke 
     <quote>levere</quote> dataene når den vil.
     Hvis et brukernavn og/eller passord blir spesifisert som valg, 
-    vil de <emphasis>bare</emphasis> bli gitt til tjeneren hvis 
-    tjeneren spør etter dem.<footnote>
-     <para>Som sagt, en vanlig feil er å feilkonfigurere tjeneren 
-      så den aldri spør etter autentiseringsinfo.
+    vil de <emphasis>bare</emphasis> bli gitt til &the_server; hvis 
+    &the_server; spør etter dem.<footnote>
+     <para>Som sagt, en vanlig feil er å feilkonfigurere 
+      &the_server; så den aldri spør etter autentiseringsinfo.
       Når brukere angir <option>--username</option> og 
       <option>--password</option> til klienten, blir de overrasket 
       over å se at dataene aldri blir brukt og at nye revisjoner 
@@ -743,7 +747,7 @@
       has the appropriate credentials cached. If not, or if the
       cached credentials fail to authenticate, then</para>
      @ENGLISH }}} -->
-     <para>Let opp tjenerens område i 
+     <para>Let opp &the_server;s område i 
       <filename>auth/</filename>-området for å se om brukeren 
       allerede har lagret de nødvendige identifikasjonsdataene.
       Hvis ikke, eller hvis de lagrede brukerdataene ikke er 
@@ -782,7 +786,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>svnserve, a custom server</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>svnserve, en tilpasset tjener</title>
+  <title>svnserve, en tilpasset &server;</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The <command>svnserve</command> program is a lightweight
@@ -795,16 +799,16 @@
    to the server, and how to configure appropriate access control
    to your repositories.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Programmet <command>svnserve</command> er en lettvektstjener 
-   som er i stand til å snakke med klienter over TCP/IP ved å bruke 
-   en tilpasset, <!-- ¤ --><foreignphrase>stateful</foreignphrase> 
-   protokoll.
-   Klienter kontakter en <command>svnserve</command>-tjener ved å 
+  <para>Programmet <command>svnserve</command> er en lettvekts&server; 
+  som er i stand til å snakke med klienter over TCP/IP ved å bruke en 
+  tilpasset, <!-- ¤ --><foreignphrase>stateful</foreignphrase> 
+  protokoll.
+   Klienter kontakter en <command>svnserve</command>-&server; ved å 
    bruke URL-er som begynner med <literal>svn://</literal>- eller 
    <literal>svn+ssh://</literal>-skjemaet.
    Denne seksjonen vil forklare de forskjellige måtene å kjøre 
    <command>svnserve</command> på, hvordan klienter autentiserer seg 
-   selv ovenfor tjeneren, og hvordan du setter opp en passende 
+   selv ovenfor &the_server;, og hvordan du setter opp en passende 
    adgangskontroll til depotene dine.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
@@ -812,7 +816,7 @@
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Invoking the Server</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Starte tjeneren</title>
+   <title>Starte &the_server;</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are a few different ways to invoke the
@@ -889,7 +893,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Pass på at <quote>svnbruker</quote> er en bruker som har 
     tilstrekkelige rettigheter til å få tilgang til depotene dine.
-    Når nå en klientforbindelse kommer inn til tjeneren på port 
+    Når nå en klientforbindelse kommer inn til &the_server; på port 
     3690, vil <command>inetd</command> starte en egen 
     <command>svnserve</command>-prosess for å ta seg av den.</para>
 
@@ -982,7 +986,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Servers and Permissions: A Word of Warning</title>    
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Tjenere og rettigheter: En liten advarsel</title>
+    <title>&Servers; og rettigheter: En liten advarsel</title>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>First, remember that a Subversion repository is a
@@ -1019,7 +1023,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>For det andre, når du setter opp 
      <command>svnserve</command>, Apache <command>httpd</command> 
-     eller en annen tjenerprosess, husk på at du ikke vil starte 
+     eller en annen &server;prosess, husk på at du ikke vil starte 
      tjenesten som <literal>root</literal>-brukeren (eller en annen 
      bruker med ubegrensede rettigheter).
      Avhengig av eierskapet og rettighetene på depotene du 
@@ -1028,7 +1032,7 @@
      For eksempel lager mange administratorer en ny bruker kalt 
      <literal>svn</literal>, gir denne eksklusivt eierskap og 
      rettigheter til de eksporterte Subversiondepotene og kjører 
-     tjenerprosessene kun som denne brukeren.</para>
+     &server;prosessene kun som denne brukeren.</para>
    </sidebar>
 
 
@@ -1053,7 +1057,7 @@
     Hvis for eksempel et depot ligger i 
     <filename>/usr/local/depoter/prosjekt1</filename>, kan en klient 
     nå det via <systemitem 
-    class="url">svn://tjener.example.com/usr/local/depoter/prosjekt1</systemitem>.
+    class="url">svn://&server;.example.com/usr/local/depoter/prosjekt1</systemitem>.
     For å øke sikkerheten kan du angi <option>-r</option>-valget til 
     <command>svnserve</command> som begrenser den til å kun 
     ekportere depoter som ligger under denne stien:</para>
@@ -1090,7 +1094,7 @@
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
-$ svn checkout svn://tjener.example.com/prosjekt1
+$ svn checkout svn://&server;.example.com/prosjekt1
 …
 </screen>
 
@@ -1127,7 +1131,7 @@
     therein.</para></listitem>
     @ENGLISH }}} -->
     <listitem>
-     <para>Tjeneren går gjennom depotets 
+     <para>&The_server; går gjennom depotets 
       <filename>conf/svnserve.conf</filename>-fil og begynner å 
       gjennomføre alle autentiserings- og autorisasjonsregler som 
       er definert i den.</para>
@@ -1186,16 +1190,16 @@
     the result is identical. <emphasis>At no point does the
     actual password travel over the network.</emphasis></para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Når dette skrives, vet tjeneren bare hvordan den skal sende 
-    en CRAM-MD5<footnote>
+   <para>Når dette skrives, vet &the_server; bare hvordan den skal 
+    sende en CRAM-MD5<footnote>
      <para>Se RFC 2195.</para>
     </footnote>-autentiseringsutfordring.
-    I hovedsak sender tjeneren litt data til klienten.
+    I hovedsak sender &the_server; litt data til klienten.
     Klienten bruker MD5-algoritmen for å lage et fingeravtrykk av de 
     kombinerte dataene og passordet og sender fingeravtrykket som 
     svar.
-    Tjeneren foretar den samme utregningen med det lagrede passordet 
-    for å sjekke at resultatet er identisk.
+    &The_server; foretar den samme utregningen med det lagrede 
+    passordet for å sjekke at resultatet er identisk.
     <emphasis>Passordet blir ikke på noe tidspunkt sendt over 
     nettverket.</emphasis></para>
 
@@ -1210,8 +1214,9 @@
    <para>Det er også selvfølgelig mulig for klienten å bli eksternt 
     autentisert via en tunnelagent, som for eksempel 
     <command>SSH</command>.
-    I dette tilfellet sjekker tjeneren rett og slett bare brukeren 
-    den kjører som, og bruker den som det autentiserte brukernavnet.
+    I dette tilfellet sjekker &the_server; rett og slett bare 
+    brukeren den kjører som, og bruker den som det autentiserte 
+    brukernavnet.
     For mer om dette, se <xref 
     linkend="svn.serverconfig.svnserve.sshauth"/>.</para>
 
@@ -1290,8 +1295,8 @@
      <quote>autentiseringsnavnerom</quote> de kobler seg til; 
      Subversionklienten viser det når den spør etter 
      autentiseringsinfo, og bruker det som en nøkkel (sammen med 
-     tjenerens vertsnavn og port) for å lagre legitimasjonsinfo på 
-     disken (se <xref 
+     &the_server;s vertsnavn og port) for å lagre legitimasjonsinfo 
+     på disken (se <xref 
      linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>).
      Variabelen <literal>password-db</literal> peker til en separat 
      fil som inneholder en liste med brukernavn og passord, som 
@@ -1468,7 +1473,7 @@
      lesetilgang eller ingen tilgang.
      Det er ingen detaljert kontroll over tilgang til spesifikke 
      stier i depotet.
-     For mange prosjekter og <!-- ¤ sites -->tjenere er dette 
+     For mange prosjekter og <!-- ¤ sites -->&servers; er dette 
      nivået på tilgangskontroll mer enn nok.
      Hvis du imidlertid trenger tilgangskontroll på katalognivå, må 
      du enten bruke Apache med <command>mod_auth_svn</command> (se 
@@ -1507,7 +1512,7 @@
     veletablert rammeverk for SSH-autentisering på plass.
     I disse situasjonene har alle brukerne på prosjektet allerede 
     systemkontoer og muligheten til å koble seg til via SSH på 
-    tjenermaskinen.</para>
+    &server;maskinen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>It's easy to use SSH in conjunction with
@@ -1537,8 +1542,8 @@
 $ whoami
 harry
 
-$ svn list svn+ssh://tjener.example.com/repos/prosjekt
-harry at tjener.example.com's password: *****
+$ svn list svn+ssh://&server;.example.com/repos/prosjekt
+harry@&server;.example.com's password: *****
 
 foo
 bar
@@ -1564,7 +1569,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I dette eksempelet starter Subversionklienten en lokal 
     <command>ssh</command>-prosess, kobler seg opp mot 
-    <literal>tjener.example.com</literal>, autentiserer seg som 
+    <literal>&server;.example.com</literal>, autentiserer seg som 
     brukeren <literal>harry</literal>, starter en privat 
     <command>svnserve</command>-prosess på den fjerntliggende 
     maskinen som kjører som brukeren <literal>harry</literal>.
@@ -1697,14 +1702,14 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Og nå kan du bruke denne nye tunneldefinsjonen ved å bruke 
     et URL-skjema som samsvarer med navnet på den nye variabelen:
-    <literal>svn+rsh://tjener/sti</literal>.
+    <literal>svn+rsh://&server;/sti</literal>.
     Ved bruk av det nye URL-skjemaet vil Subversionklienten faktisk 
-    kjøre kommandoen <command>rsh tjener svnserve -t</command> <!-- 
-    ¤ -->i bakgrunnen.
+    kjøre kommandoen <command>rsh &server; svnserve -t</command> 
+    <!-- ¤ -->i bakgrunnen.
     Hvis du inkluderer et brukernavn i URLen (for eksempel 
-    <literal>svn+rsh://brukernavn@tjener/sti</literal>), vil 
+    <literal>svn+rsh://brukernavn@&server;/sti</literal>), vil 
     klienten også ta dette med i kommandoen (<command>rsh 
-    brukernavn at tjener svnserve -t</command>).
+    brukernavn@&server; svnserve -t</command>).
     Men du kan definere nye tunnelskjema til å være mye mer 
     avanserte enn som så:</para>
 
@@ -1753,7 +1758,7 @@
     Det å sette miljøvariabelen <literal>SVN_SSH</literal> er en 
     behagelig måte å overstyre den vanlige SSH-tunnelagenten.
     Men hvis du må ha flere forskjellige overstyringer for 
-    forskjellige tjenere, der hver av dem kanskje kontakter en 
+    forskjellige &servers;, der hver av dem kanskje kontakter en 
     forskjellig port eller sender et annet sett med parametere til 
     SSH, kan du bruke mekanismen som er demonstrert i dette 
     eksempelet.
@@ -1783,7 +1788,7 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det er ikke bare mulig å kontrollere måten klienten starter 
     <command>ssh</command> på, men også å kontrollere oppførselen 
-    til <command>sshd</command> på tjenermaskinen.
+    til <command>sshd</command> på &server;maskinen.
     I denne seksjonen vil vi vise hvordan du kontrollerer den 
     eksakte <command>svnserve</command>-kommandoen som blir kjørt av 
     <command>sshd</command>, og også hvordan du får flere brukere 
@@ -1873,7 +1878,7 @@
      SSH-daemonen kjøre det navngitte programmet istedenfor den 
      typiske <command>svnserve -t</command>-prosessen som 
      Subversionklienten spør etter.
-     Dette åpner døra til en rekke triks på tjenersiden.
+     Dette åpner døra til en rekke triks på &server;siden.
      I de følgende eksemplene forkorter vi linjene i filen 
      som:</para>
 
@@ -1900,7 +1905,7 @@
      binary to run and to pass it extra arguments:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Fordi vi kan spesifisere kommandoen som kjøres på 
-     tjenersiden, er det lett å navngi en spesifikk 
+     &server;siden, er det lett å navngi en spesifikk 
      <command>svnserve</command>-binærfil som skal kjøres og levere 
      et ekstra parameter til den:</para>
     
@@ -1999,14 +2004,14 @@
      after the <literal>command</literal>:</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>En siste advarsel:
-     Det å gi en bruker tilgang til tjeneren via en offentlig 
+     Det å gi en bruker tilgang til &the_server; via en offentlig 
      nøkkel på en delt konto kan fortsatt gi andre former for 
      SSH-tilgang, selv om du har definert 
      <literal>command</literal>-verdien i 
      <filename>authorized_keys</filename>.
      Brukeren kan for eksempel fortsatt få kommandolinjetilgang via 
      SSH, eller være i stand til å utføre X11- eller generell 
-     port-<!-- ¤ -->forwarding gjennom tjeneren.
+     port-<!-- ¤ -->forwarding gjennom &the_server;.
      For å gi brukeren så lite rettigheter som mulig, vil du 
      kanskje spesifisere et antall begrensningsvalg like etter 
      <literal>command</literal>:</para>
@@ -2039,7 +2044,7 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <title>httpd, the Apache HTTP server</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <title>HTTP-tjeneren Apache (httpd)</title>
+  <title>HTTP-&the_server; Apache (httpd)</title>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The Apache HTTP Server is a <quote>heavy duty</quote>
@@ -2062,8 +2067,8 @@
    <command>svnserve</command>, it's also a bit more difficult
    to set up. With flexibility often comes more complexity.</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>HTTP-tjeneren Apache er en nettverkstjener i tungvektsklassen 
-   som Subversion kan bruke.
+  <para>HTTP-&the_server; Apache er en nettverks&server; i 
+   tungvektsklassen som Subversion kan bruke.
    Ved hjelp av en spesiallaget modul gjør <command>httpd</command> 
    Subversiondepoter tilgjengelig for klienter via 
    WebDAV/DeltaV-protokollen, som er en utvidelse av HTTP 1.1 (se 
@@ -2078,7 +2083,7 @@
    systemet.<footnote>
     <para>Det er noe som de virkelig hater.</para>
    </footnote>
-   En Apache/Subversion-tjener har større funksjonalitet enn 
+   En Apache/Subversion-&server; har større funksjonalitet enn 
    <command>svnserve</command>, men er også vanskeligere å sette opp.
    Med fleksibilitet kommer det ofte mer kompleksitet med på 
    kjøpet.</para>
@@ -2154,14 +2159,14 @@
     Apache module is written specifically for the Apache 2 API.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Hvis du er en systemadministrator, er det ganske sannsynlig 
-    at du allerede kjører webtjeneren Apache og har noe tidligere 
-    erfaring med den.
+    at du allerede kjører web&the_server; Apache og har noe 
+    tidligere erfaring med den.
     Når dette skrives, er Apache 1.3 med god margin den mest 
     populære versjonen av Apache.
     Verden har vært ganske sen med å oppgradere til Apache 
     2.X-serien av diverse grunner:
     Noen folk frykter forandringer, spesielt det å forandre noe så 
-    kritisk som en webtjener.
+    kritisk som en web&server;.
     Andre folk er avhenging av <!-- ¤ -->innpluggingsmoduler som 
     bare virker mot Apache 1.3-<!-- ¤ API -->grensesnittet, og 
     venter på en versjon for 2.X.
@@ -2181,8 +2186,8 @@
     Ikke noe å bekymre seg for.
     Det er lett å kjøre Apache 1.3 og Apache 2 side ved side; bare 
     installer dem på forskjellige plasser på disken, og bruk Apache 
-    2 som en dedisert Subversiontjener som bruker en annen port enn 
-    80.
+    2 som en dedisert Subversion&server; som bruker en annen port 
+    enn 80.
     Klienter kan aksessere depotet ved å plassere portnummeret i 
     URLen:</para>
 
@@ -2193,7 +2198,7 @@
 </screen>
    @ENGLISH }}} -->
    <screen>
-$ svn checkout http://tjener.example.com:7382/repos/prosjekt
+$ svn checkout http://&server;.example.com:7382/repos/prosjekt
 …
 </screen>
   </sidebar>
@@ -2267,8 +2272,8 @@
     kompilere <command>httpd</command> og Subversion fra kildekode 
     eller ved å installere ferdigbygde pakker med dem på systemet.
     For den mest oppdaterte informasjonen om hvordan du kompilerer 
-    Subversion for bruk sammen med Apache HTTP-tjeneren og hvordan 
-    kompilere og sette opp selve Apache for dette, se 
+    Subversion for bruk sammen med Apache HTTP-&the_server; og 
+    hvordan kompilere og sette opp selve Apache for dette, se 
     <filename>INSTALL</filename>-filen på toppnivået av 
     kildekodetreet til Subversion.</para>
    
@@ -2372,7 +2377,7 @@
     som peker til en versjonert ressurs i DAV-laget.
     Du kan instruere Apache til å delegere håndteringen av alle 
     URLer der en del av stien (den delen av URLen som kommer etter 
-    tjenernavnet og det valgfrie portnummeret) som begynner med 
+    &server;navnet og det valgfrie portnummeret) som begynner med 
     <filename>/repos/</filename> til en DAV-tjeneste som har depotet 
     plassert som <filename>/absolutt/sti/til/depotet</filename> ved 
     å bruke den følgende 
@@ -2417,10 +2422,10 @@
     Subversiondepoter i katalogen 
     <filename>/usr/local/svn</filename> som vil bli aksessert vie 
     URLer som <systemitem 
-    class="url">http://min.tjener.com/svn/depot1</systemitem>, 
+    class="url">http://min.&server;.com/svn/depot1</systemitem>, 
     <systemitem 
-    class="url">http://min.tjener.com/svn/depot2</systemitem> og så 
-    videre, kan du bruke 
+    class="url">http://min.&server;.com/svn/depot2</systemitem> og 
+    så videre, kan du bruke 
     <filename>httpd.conf</filename>-konfigurasjonssyntaksen i det 
     følgende eksempelet:</para>
        
@@ -2497,7 +2502,7 @@
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Server Names and the COPY Request</title>
     @ENGLISH }}} -->
-    <title>Tjenernavn og COPY-forespørselen</title>
+    <title>&Server;navn og COPY-forespørselen</title>
     
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Subversion makes use of the <literal>COPY</literal>
@@ -2512,13 +2517,13 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Subversion gjør bruk av 
      <literal>COPY</literal>-forespørselstypen for å utføre 
-     kopiering av filer og kataloger på tjenersiden.
+     kopiering av filer og kataloger på &server;siden.
      Som en del av de <!-- ¤ sanity checking -->interne kontrollene 
      gjort av Apachemoduler, blir det forventet at kilden til 
      kopien ligger på den samme maskinen som målet til kopien.
      For å tilfredsstille dette kravet, kan det hende at du må 
-     fortelle mod_dav navnet som du bruker som tjenernavn på 
-     tjeneren.
+     fortelle mod_dav navnet som du bruker som &server;navn på 
+     &the_server;.
      Vanligvis kan du bruke 
      <literal>ServerName</literal>-direktivet i 
      <filename>httpd.conf</filename> for å få dette til.</para>
@@ -2535,10 +2540,10 @@
      Again, refer to the Apache documentation for full
      details.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis du bruker Apaches virtuelle tjenerstøtte med 
+    <para>Hvis du bruker Apaches virtuelle &server;støtte med 
      <literal>NameVirtualHost</literal>-direktivet, kan det hende 
      at du må bruke <literal>ServerAlias</literal>-direktivet for å 
-     spesifisere flere navn som tjeneren din er kjent som.
+     spesifisere flere navn som &the_server; din er kjent som.
      Les i dokumentasjonen for Apache for fullstendige detaljer om 
      dette.</para>
    </sidebar>
@@ -2557,14 +2562,15 @@
    @ENGLISH }}} -->
    <para>På dette steget bør du sterkt vurdere spørsmålet angående 
     rettigheter.
-    Hvis du har kjørt Apache en stund som din vanlige webtjener, har 
-    du sannsynligvis en samling med innhold – hjemmesider, skript og 
-    lignende.
+    Hvis du har kjørt Apache en stund som din vanlige web&server;, 
+    har du sannsynligvis en samling med innhold – hjemmesider, 
+    skript og lignende.
     Disse elementene er allerede blitt satt opp med et sett 
     rettigheter som gjør at de fungerer med Apache, eller rettere 
     sagt, som gjør at Apache virker med disse filene.
-    Når Apache brukes som en Subversiontjener vil den også trenge de 
-    riktige rettighetene for å lese og skrive til Subversiondepotet.
+    Når Apache brukes som en Subversion&server; vil den også trenge 
+    de riktige rettighetene for å lese og skrive til 
+    Subversiondepotet.
     (Se <xref 
     linkend="svn.serverconfig.svnserve.invoking.sb-1"/>.)</para>
   
@@ -2881,7 +2887,7 @@
      <literal>http://</literal>; som et <!-- ¤ -->minimum kan du 
      sette opp Apache til å bruke et selvsignert 
      sertifikat.<footnote>
-      <para>Selv om selvsignerte tjenersertifikater også er 
+      <para>Selv om selvsignerte &server;sertifikater også er 
        sårbare for <quote>mann-i-midten</quote>-angrep, vil et 
        slikt angrep for en vanlig observatør være mye 
        vanskeligere å få til, sammenlignet med å sniffe 
@@ -2925,14 +2931,14 @@
      further communication is encrypted via a session key.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Hvis en Subversionklient er kompilert for å kunne bruke 
-     OpenSSL, gir det muligheten til å snakke til en Apachetjener 
+     OpenSSL, gir det muligheten til å snakke til en Apache&server; 
      via <literal>http://</literal>-URLer.
      Neon-biblioteket som brukes av Subversionklienten er ikke bare 
-     i stand til å kontrollere tjenersertifikater, men kan også 
+     i stand til å kontrollere &server;sertifikater, men kan også 
      oppgi klientsertifikater når den blir spurt om det.
-     Når klienten og tjeneren har vekslet SSL-sertifikater og klart 
-     å autentisere hverandre, vil all videre kommunikasjon bli 
-     kryptert med en sesjonsnøkkel.</para>
+     Når klienten og &the_server; har vekslet SSL-sertifikater og 
+     klart å autentisere hverandre, vil all videre kommunikasjon 
+     bli kryptert med en sesjonsnøkkel.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's beyond the scope of this book to describe how to
@@ -2944,13 +2950,13 @@
      client.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Det er utenfor temaet for denne boken å beskrive hvordan 
-     man lager klient- og tjenersertifikater, og hvordan Apache 
+     man lager klient- og &server;sertifikater, og hvordan Apache 
      settes opp for å bruke dem.
      Mange andre bøker, inkludert Apaches egen dokumentasjon, 
      beskriver denne oppgaven.
      Men det som <emphasis>kan</emphasis> bli dekket her er hvordan 
-     man vedlikeholder tjener- og klientsertifikater <!-- ¤ Kanskje 
-     det blir bedre med «for» her? -->fra en vanlig 
+     man vedlikeholder &server;- og klientsertifikater <!-- ¤ 
+     Kanskje det blir bedre med «for» her? -->fra en vanlig 
      Subversionklient.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2968,7 +2974,7 @@
      <listitem><para>a demand for a client certificate</para></listitem>
      @ENGLISH }}} -->
      <listitem>
-      <para>et tjenersertifikat</para>
+      <para>et &server;sertifikat</para>
      </listitem>
      <listitem>
       <para>krav om et klientsertifikat</para>
@@ -2987,20 +2993,20 @@
      ask you whether you want to trust the server certificate
      anyway:</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Hvis klienten mottar et tjenersertifikat, må den sjekke at 
-     den stoler på sertifikatet – er tjeneren virkelig den som den 
-     påstår at den er?
+    <para>Hvis klienten mottar et &server;sertifikat, må den sjekke 
+     at den stoler på sertifikatet – er &the_server; virkelig den 
+     som den påstår at den er?
      OpenSSL-biblioteket gjør dette ved å undersøke <!-- ¤ Ah, fint 
      ord. Eller har man ikke lov å si det? -->signatøren av 
-     tjenersertifikatet eller 
+     &server;sertifikatet eller 
      <firstterm>godkjenningsinstansen</firstterm> – 
      <foreignphrase>certifying authority</foreignphrase> (CA).
      Hvis OpenSSL ikke er i stand til å automatisk stole på <!-- ¤ 
      Eller er det bedre å bruke CA her? -->godkjenningsinstansen, 
      eller hvis et annet problem oppstår (som et utgått sertifikat 
-     eller at tjenernavnet ikke stemmer), vil <!-- ¤ Dæsken for et 
-     ord. Bør det deles opp? -->Subversionkommandolinjeklienten vil 
-     spørre deg om du vil stole på tjenersertifikatet 
+     eller at &server;navnet ikke stemmer), vil <!-- ¤ Dæsken for 
+     et ord. Bør det deles opp? -->Subversionkommandolinjeklienten 
+     vil spørre deg om du vil stole på &server;sertifikatet 
      uansett:</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -3020,13 +3026,13 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <!-- ¤ --><screen>
-$ svn list https://tjener.example.com/repos/prosjekt
+$ svn list https://&server;.example.com/repos/prosjekt
 
-Error validating server certificate for 'https://tjener.example.com:443':
+Error validating server certificate for 'https://&server;.example.com:443':
 - The certificate is not issued by a trusted authority. Use the
  fingerprint to validate the certificate manually!
 Certificate information:
- - Hostname: tjener.example.com
+ - Hostname: &server;.example.com
 - Valid: from Jan 30 19:23:56 2004 GMT until Jan 30 19:23:56 2006 GMT
 - Issuer: CA, example.com, Sometown, California, US
 - Fingerprint: 7d:e1:a9:34:33:39:ba:6a:e9:a5:c4:22:98:7b:76:5c:92:a0:9c:7b
@@ -3049,10 +3055,11 @@
     <para>Denne dialogen skulle se kjent ut, det er hovedsaklig det 
      samme spørsmålet som du har sett i nettleseren din (som jo 
      bare er en annen HTTP-klient lik Subversion!).
-     Hvis du velger det (p)ermanente valget, vil tjenersertifikatet 
-     bli lagret i ditt private <filename>auth/</filename>-område 
-     som brukes under kjøring på omtrent den samme måten som 
-     brukernavnet og passordet ditt blir lagret (se <xref 
+     Hvis du velger det (p)ermanente valget, vil 
+     &server;sertifikatet bli lagret i ditt private 
+     <filename>auth/</filename>-område som brukes under kjøring på 
+     omtrent den samme måten som brukernavnet og passordet ditt 
+     blir lagret (se <xref 
      linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>).
      Hvis det blir lagret, vil Subversion automatisk huske dette 
      sertifikatet i framtidige <!-- ¤ -->forhandlinger.</para>
@@ -3069,7 +3076,7 @@
      kjøring gir deg også muligheten til å la Subversionklienten 
      automatisk stole på spesifikke <!-- ¤ Eller bruke CA? 
      -->godkjenningsinstanser, enten globalt eller på en <!-- ¤ 
-     --><quote>per tjener</quote>-basis.
+     --><quote>per &server;</quote>-basis.
      Sett ganske enkelt variabelen 
      <literal>ssl-authority-files</literal> til en 
      semikolonseparert liste med PEM-kodede sertifikater:</para>
@@ -3137,9 +3144,9 @@
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
-$ svn list https://tjener.example.com/repos/prosjekt
+$ svn list https://&server;.example.com/repos/prosjekt
 
-Authentication realm: https://tjener.example.com:443
+Authentication realm: https://&server;.example.com:443
 Client certificate filename: /sti/til/mitt/cert.p12
 Passphrase for '/sti/til/mitt/cert.p12': ********
 …
@@ -3171,7 +3178,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <para><filename>servers</filename>-filen som brukes under 
      kjøring lar deg automatisere denne <!-- ¤ -->utfordringen på 
-     en per-tjener-basis.
+     en per-&server;-basis.
      <!-- ¤ Either -->En av eller begge delene informasjon kan bli 
      beskrevet med kjørevariabler:</para>
 
@@ -3187,7 +3194,7 @@
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
 [groups]
-examplehost = tjener.example.com
+examplehost = &server;.example.com
 
 [examplehost]
 ssl-client-cert-file = /sti/til/mitt/cert.p12
@@ -3445,7 +3452,7 @@
      Denne modulen <!-- ¤ grabs – «tar tak i», «grabber» (er det 
      dialekt?) eller noe annet. -->tar for seg de forskjellige <!-- 
      ¤ opaque --><quote>uklare</quote>
-     URLene som blir sendt fra klienten til tjeneren, spør 
+     URLene som blir sendt fra klienten til &the_server;, spør 
      <command>mod_dav_svn</command> om å dekode dem og avgjør etter 
      dette om forespørsler skal nektes, basert på tilgangsregler 
      som er definert i en konfigurasjonsfil.</para>
@@ -4076,8 +4083,8 @@
     <para>Alle disse kontrollene av stier kan noen ganger være 
      ganske dyrekjøpte, spesielt i tilfellet med <command>svn 
      log</command>.
-     Når det hentes en liste med revisjoner, ser tjeneren på alle 
-     stier som har forandret seg i hver revisjon og sjekker om 
+     Når det hentes en liste med revisjoner, ser &the_server; på 
+     alle stier som har forandret seg i hver revisjon og sjekker om 
      stien er leselig.
      Hvis en uleselig sti blir funnet, utelates den fra listen med 
      forandrede stier i revisjonen (som man vanligvis ser med 
@@ -4324,7 +4331,7 @@
       --><literal>GET</literal> offentlige URLer, som 
       representerer den seneste versjonen av filer og kataloger.
       I henhold til WebDAV/DeltaV-sepsifikasjonen definerer hver 
-      tjener en privat URL-syntaks for eldre versjoner av 
+      &server; en privat URL-syntaks for eldre versjoner av 
       ressurser, og denne syntaksen er <!-- ¤ -->skjult for 
       klienter.
       For å finne en eldre versjon av en fil, må klienten følge en 
@@ -4385,7 +4392,7 @@
      configure the programs to use those features.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Mye av funksjonliteten som Apache tilbyr i sin rolle som 
-     en robust webtjener kan i tillegg bli <!-- ¤ Resten av 
+     en robust web&server; kan i tillegg bli <!-- ¤ Resten av 
      setninga. --> satt opp for økt funksjonalitet eller sikkerhet 
      i Subversion.
      Subversion kommuniserer med Apache ved bruk av Neon, som er et 
@@ -4411,11 +4418,12 @@
      successfully.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para><quote>Deflate</quote>-pakking øker belastningen litt på 
-     klienten og tjeneren for å pakke og pakke opp overføringer på 
-     nettverket som en måte å minske størrelsen på den faktiske 
+     klienten og &the_server; for å pakke og pakke opp overføringer 
+     på nettverket som en måte å minske størrelsen på den faktiske 
      overføringen.
      I tilfeller med liten båndbredde kan dette virkelig øke 
-     hastigheten på kommunikasjonen mellom tjeneren og klienten.
+     hastigheten på kommunikasjonen mellom &the_server; og 
+     klienten.
      I ekstreme tilfeller kan denne minskede nettverksoverføringen 
      utgjøre forskjellen på enten å få et tidsavbrudd eller å 
      fullføre operasjonen.</para>
@@ -4435,7 +4443,7 @@
      spesifisere en spesiell port (istedenfor den vanlige 
      HTTP-porten 80) eller virtuelle domenenavn som 
      Subversiondepoter skal aksesseres via, eller muligheten til å 
-     aksessere depotet gjennom en mellomtjener.
+     aksessere depotet gjennom en mellom&server;.
      Alle disse tingene støttes av Neon, så denne støtten får 
      Subversion helt gratis.</para>
 
@@ -4453,7 +4461,7 @@
      halvkomplett dialekt av WebDAV/DeltaV, er det mulig å 
      aksessere depotet vie tredjeparts DAV-klienter.
      De fleste moderne operativsystemer (Win32, OS X og Linux) har 
-     muligheten til å montere en DAV-tjener som en standard 
+     muligheten til å montere en DAV-&server; som en standard 
      <quote>share</quote> (delt ressurs eller disk).
      Dette er et kompliser tema; for detaljer, les <xref 
      linkend="svn.webdav"/>.</para>
@@ -4652,19 +4660,20 @@
    Brukere som ønsker tilgang til depoter som er på den samme 
    maskinen er ikke begrenset til å bruke URLer av 
    <literal>file://</literal>-typen, de kan vanligvis kontakte Apache 
-   HTTP-tjeneren eller <command>svnserve</command> ved å bruke 
-   <literal>localhost</literal> som tjenernavnet i 
+   HTTP-&the_server; eller <command>svnserve</command> ved å bruke 
+   <literal>localhost</literal> som &server;navnet i 
    <literal>http://</literal>- og <literal>svn://</literal>-URLene.
-   Og det å vedlikeholde flere tjenerprosesser for Subversiondepotene 
-   har en tendens til å skaffe mer hodebry enn nødvendig.
-   Vi anbefaler at du velger den tjeneren som passer best til dine 
-   behov og holder deg til den!</para>
+   Og det å vedlikeholde flere &server;prosesser for 
+   Subversiondepotene har en tendens til å skaffe mer hodebry enn 
+   nødvendig.
+   Vi anbefaler at du velger den &the_server; som passer best til 
+   dine behov og holder deg til den!</para>
 
   <sidebar>
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>The svn+ssh:// server checklist</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Sjekklisten for svn+ssh://-tjenere</title>
+   <title>Sjekklisten for svn+ssh://-&servers;</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>It can be quite tricky to get a bunch of users with

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Wed Jan 25 14:49:05 2006
@@ -61,7 +61,7 @@
    instruere Subversion til å hente data fra flere depoter.
    Vi vil dekke i detalj noen av de verktøyene som er med i 
    Subversiondistribusjonen for bruk på klient- og 
-   tjenersiden.</para>
+   &server;siden.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Before reading this chapter, you should be familiar with the
@@ -481,7 +481,7 @@
     brukte konfigurasjonsvalgene og deres standardverdier.
     Legg merke til <!-- ¤ Blir det litt sånn … formelt? 
     -->tilstedeværelsen av både valg som gjelder for hele systemet 
-    (for valg relatert til mellomtjenere i nettverket og 
+    (for valg relatert til mellom&servers; i nettverket og 
     innstillinger for hver enkelt bruker (tekstbehandlingsprogrammer 
     og lagring av passord, blant annet).
     Legg også merke til at alle valgene er kommentert ut.
More information about the svnbook-dev mailing list