Jaroslaw Zgoda <jzgoda@o2.pl> (jzgoda)


Patch
r850763, r850730, r850534, r850502

r850502 | ehu | 2004-07-27 17:53:54 +0000 (Tue, 27 Jul 2004)

More polish translation updates.

Patch by: Jaroslaw Zgoda <jaroslaw.zgoda@generali.pl>


r850534 | ehu | 2004-08-01 18:51:09 +0000 (Sun, 01 Aug 2004)

More Polish translation updates.

Patch by: Jaroslaw Zgoda <jaroslaw.zgoda@generali.pl>


r850730 | jzgoda | 2004-08-16 07:22:56 +0000 (Mon, 16 Aug 2004)

Updated some fuzzy translations.

r850763 | jzgoda | 2004-08-20 13:44:43 +0000 (Fri, 20 Aug 2004)

Updated 3 fuzzy translations, cleared 2 fuzzy marks from already-translated messages.