[svnbook commit] r1710 - trunk/src/nb/book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Sep 28 09:49:48 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Wed Sep 28 09:49:47 2005
New Revision: 1710

Modified:
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
* src/nb/book/ch05.xml: Fix a small discrepancy between the Norwegian 
  and English book.


Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Wed Sep 28 09:49:47 2005
@@ -5300,7 +5300,8 @@
      <para>The <filename>trunk</filename>, <filename>tags</filename>, 
       and <filename>branches</filename> trio are sometimes referred
       to as <quote>the TTB directories</quote>.</para>
-    </footnote></para>
+    </footnote>
+    </para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Etter å ha avgjort hvordan du vil organisere prosjektene i 
     henhold til depotene, vil du kanskje tenke over More information about the svnbook-dev mailing list